Mattias Andersson Arrangera ett evenemang för Movember

1.800 kr

Mål: 8.500 kr
Mattias har samlat in 117.287 kr sedan 2013.

Min motivering

Insamling för fokusområden, inklusive:
Mäns Hälsa

Mer än 1,4 miljoner män får diagnosen prostatacancer varje år globalt sett. Movember jobbar för att halvera antalet dödsfall orsakade av prostatacancer till 2030 och jag vill hjälpa dem att nå sitt mål. Hjälp mig att se till att män inte dör i förtid.

Läs mer  + Läs mindre  -
How I'm
getting involved
Round Table Sweden
Teamkapten Pierre Mörck
162.564 kr Teamets insamlade donationer
0 km of 60 km

Lämna en kommentar till Mattias
 

Visa mer
Obs: Eftersom donationer kan göras anonymt är det bara offentliga donationer som visas på Mo Space.