8
år Mo Bro
Mattias Andersson Arrangera ett evenemang för Movember

0 kr

Mål: 8.500 kr
Mattias har samlat in 129.537 kr sedan 2013.
Min motivering
Insamling för fokusområden, inklusive:
Mäns Hälsa

Mer än 1,4 miljoner män får diagnosen prostatacancer varje år globalt sett. Movember jobbar för att halvera antalet dödsfall orsakade av prostatacancer till 2030 och jag vill hjälpa dem att nå sitt mål. Hjälp mig att se till att män inte dör i förtid.

Hur jag får
involverad
Round Table Sweden
Teamkapten Pierre Mörck
163.831 kr Teamets insamlade donationer
0 km of 60 km
Dina aktiviteter

Lämna en kommentar till Mattias
 

Föregående års moves
Obs: Eftersom donationer kan göras anonymt är det bara offentliga donationer som visas på Mo Space.