Prostatacancer

Vi investerar i forskning och hälsotjänster som bidrar till att färre män dör av prostatacancer och ger förbättrad livskvalitet för dem som har sjukdomen.
 

Varför prostatacancer?

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen bland män världen över. Mer än 1,1 miljoner fall registrerades 2012. Även när behandlingen är framgångsrik kan den påverka de drabbades fysiska och mentala hälsa. Vi kämpar för en värld där ingen dör av prostatacancer. 


 

Hur vi kämpar mot prostatacancer

Vi påskyndar forskning för att ge män bästa möjliga utgång efter att de har fått diagnosen och för att se till att män har tillgång till den information de behöver för att kunna fatta rätt beslut för sin hälsa. Vi investerar i initiativ som:

1. Fördjupar den globala kunskapen om prostatacancer genom forskning.

 

2. Testar och genomför sätt att förbättra mäns liv hela vägen från diagnos till behandling, beslutsfattande, aktivt tillfrisknande och välbefinnande.

 

3. Ökar medvetenheten och säkerställer att prostatacancer prioriteras i samhället.

 

4. Utbildar män i när och hur de ska vidta åtgärder.

 

Vår roll som global samordnare gör att vi kan sammanföra experter och samarbeta för att tackla kritiska problem som män med prostatacancer ställs inför. 

Ladda ner en fullständig översikt över vår investeringsstrategi (PDF, endast på engelska)


 

Program som vi finansierar

Vi är en av världens största icke-statliga finansiärer av forskning och tjänster kring prostatacancer. Vi har finansierat hundratals program för prostatacancer världen över.

Genom innovativa globala initiativ sammanför vi de medicinska och vetenskapliga samfunden världen över för att uppnå bästa möjliga resultat för män med prostatacancer. Vi finansierar även specifika landsomfattande och lokala prostatacancerprogram i samarbete med ledande organisationer på området.

Denna mångsidiga strategi säkerställer att pengarna används där de behövs mest.

 

Finansieringar i Sverige


Global Action Plan (GAP) i Sverige

I Sverige finansierar Movember Foundation forskare inom prostatacancer som en del av Global Action Plan (GAP):

 
Resultat för prostatacancer: Avancerad prostatacancer

Movember Foundation utvecklar detta projekt med representanter från Skånes universitetssjukhus vid Lunds universitet. Projektet syftar till att avsevärt förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos män med avancerad prostatacancer genom att jämföra vård och behandling i Sverige.


 

En innovativ global strategi

 

Vår globala åtgärdsplan (GAP)

Genom att sammanföra mer än 350 av världens främsta forskare inom prostata- och testikelcancer från 90 institutioner möjliggör vår globala åtgärdsplan (GAP) en ny och oöverträffad nivå av globalt forskningssamarbete som tidigare inte förekommit inom cancerforskningen.

Hur det fungerar

Allt eftersom kommer forskarna att samlas och dela med sig av information om vad som fungerade och vad som inte fungerade och på så sätt undvika att samma forskningsinsatser upprepas. Detta ger bättre avkastning på de medel som Movember Foundation och andra organisationer investerar i forskning kring prostata- och testikelcancer.

Ytterligare information

 

TrueNTH

TruthNTH är ett nytt och revolutionerande interventionsprogram som hjälper män med prostatacancer att få tillgång till vård och stöd som förbättrar deras livskvalitet. Detta inkluderar information om behandling, livsstilsråd, delade erfarenheter med andra som har överlevt prostatacancer och bättre tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal.

En av de viktigaste punkterna i TruthNTH-programmen är att män får större kontroll över sin hälsa under sin prostatacancerbehandling, inklusive ett antal träningsprogram som innefattar både fysisk aktivitet och näringslära. Programmen utförs lokalt på orten och i hemmet.

En global fond med tillgångar på 40 miljoner australiska dollar har avsatts hittills för att göra TruthNTH till världens största enskilda investering för förebyggande av och program för prostatacancer.

Ytterligare information

Initiativ inom prostatacancer

Dessa initiativ förbättrar hälsoeffekter för män genom att fokusera på variationer i vården och genom att engagera kliniker och forskare från 14 olika länder världen över. Initiativen bygger på att samla in och rapportera uppgifter om hur män mår under loppet av sin prostatacancerbehandling tillsammans med forskning som är utformad för att granska vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Länder som för närvarande har prostatacancerinitativ inkluderar Australien, Danmark, Finland, Irland, Italien, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike. Två nya initativ har nyligen tillkännagivits:

Projekt 1: Prostatacancerresultat, jämföra och reducera variation

Detta projekt kommer att hjälpa oss att bättre förstå vilka kliniska metoder som skapar bättre resultat för män med lokaliserad prostatacancer.

Projekt 2: Resultat prostatacancer, långt framskriden prostatacancer

Detta omfattar insamling av kliniska data, prover och patientuppgifter från 5 000 män runt om i världen med långt framskriden prostatacancer.

Dessa investeringar utgör ett viktigt åtagande för Movember Foundation för att förbättra kliniska metoder och resultat för män med prostatacancer runt om i världen.

Ytterligare information

 


Några av de senaste initiativen inom prostatacancer runt om i världen

 

Genombrott i forskningen kring prostatacancer

Forskning som finansierats av Movember Foundation har upptäckt att män har ett genetiskt "fingeravtryck" i sina prostatacancerceller. Detta kommer att bidra till att ta fram en mer skräddarsydd behandlingsplan för män. Det innebär att man lättare kan undvika överbehandling och biverkningar.

Video: Professor Robert Bristow om genombrottet (endast på engelska)


Se alla prostatacancerprojekt (endast på engelska)