Regler och villkor

Movembers Allmänna användarvillkor

Datum för senaste revidering: 18 juli 2019 v1.0

I detta avsnitt anges de villkor som gäller för din användning av Movembers webbplats och Movembers mobila appar (nedan kallat ”tjänster”). Din fortsatta användning av våra tjänster innebär för Movember att du godkänner dessa allmänna villkor, som uppdateras från tid till annan. Vi kan ändra dessa allmänna villkor från tid till annan, så kontrollera dem regelbundet.
 1. Innehåll som skapats av Movember - Movember äger eller licensierar från tredje part alla varumärken, upphovsrätter och andra immateriella rättigheter som är en del av dessa tjänster. Du får inte kopiera eller reproducera någon form av grafik, logotyper eller annat material från våra tjänster om du inte har vårt uttryckliga tillstånd. För att det inte ska råda några tveksamheter: du har vår tillåtelse att hämta material från sidan Nedladdningar på vår webbplats, med förbehåll för de begränsningar som anges på denna sida
 2. Innehåll som du lägger upp - Innehåll som du lägger upp på våra tjänster (t.ex. foton, videor och kommentarer) är ditt ansvar och du måste se till att du har de nödvändiga rättigheterna att publicera innehåll (t.ex. genom att erhålla tillstånd från upphovsrättsinnehavare vid behov eller genom att erhålla tillstånd att använda personlig information från tredje part). Genom att publicera innehåll ger du också Movember en icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri världsomfattande rätt att använda och återge innehållet.
 3. Intrång i tredje parts upphovsrätt – Movember följer bestämmelserna i Digital Millennium Copyright Act och annan tillämplig lagstiftning om upphovsrätt. Om du tror att någon annan använder din upphovsrätt eller ditt varumärke utan din tillåtelse ber vi dig att kontakta oss på info@movember.com för att rapportera överträdelsen.
 4. Respektera Mo-gemenskapen – Visa respekt genom att följa dessa regler:
  1. Samla inte in användares innehåll med automatiserade metoder
  2. Manipulera inte vår webbplats genom att t.ex. ladda upp virus eller annan skadlig kod
  3. Trakassera eller hota aldrig någon
  4. Publicera inte något innehåll som bryter mot eller kränker någon annans rättigheter eller som på annat sätt bryter mot lagen eller är diskriminerande, hatiskt, pornografiskt, hotfullt eller våldsamt
 5. Movembers friskrivningsklausul – Movember tillhandahåller sina tjänster med stor omsorg och vi strävar efter att hålla dem korrekta och fria från fel och stötande material, men du använder webbplatsen på egen risk och Movember kan inte hållas ansvarigt för några kostnader eller förluster du ådrar dig genom att använda våra tjänster. Vi kan inkludera länkar till våra tjänster på tredje parts webbplatser eller resurser, men Movember är inte ansvarigt för sådana tredje parter och du använder dessa webbplatser eller resurser på egen risk.
 6. Anordna ett Movember-evenemang – När du registrerar att du ska anordna ett Movember-evenemang, inklusive Move-relaterade evenemang, accepterar du att du är ansvarig för att organisera och genomföra Movember-evenemanget, vilket inkluderar att erhålla nödvändiga tillstånd och/eller försäkringar som krävs för att anordna ett sådant evenemang. Det kan finnas risker och faror med ett Movember-evenemang, och genom att välja att anordna ett evenemang förstår och accepterar du att Movember inte har något ansvar för eventuella skador eller förluster som uppkommer i samband med ditt Movember-evenemang.
 7. Delta i ett Movember-evenemang – Du bekräftar att du, om du deltar i ett Movember-evenemang av något slag, inklusive Move-relaterade evenemang, gör det på egen risk och att Movember inte har något ansvar för eventuella skador eller förluster som du drabbas av.
 8. Ditt Move – Alla Move-utmaningar, evenemang och aktiviteter (inklusive eventuella utmaningar du sätter upp för dig själv) ska endast göras med hänsyn tagen till din fysiska hälsa, eventuella sjukdomar du har och rekommendationer från vederbörlig hälso- och sjukvårdspersonal. Information som tillhandahålls på denna webbplats och länkade webbplatser är inte en ersättning för medicinsk eller professionell rådgivning, i synnerhet i förhållande till lämplighet eller säkerhet i fråga om Moves. Movember har inget ansvar för eventuella skador eller förluster som uppkommer i samband med ditt deltagande i en Move-utmaning eller aktivitet.
 9. Inbjudan och biljetter till Movember-evenemang – Om du deltar i ett officiellt Movember-evenemang gäller även eventuella ytterligare villkor i inbjudan, på biljetten och/eller som meddelas dig av Movember före eller vid Movember-evenemanget.
 10. Återbetalning – Om du har lämnat ett bidrag av misstag återbetalar Movember gärna ditt bidrag, under förutsättning att du meddelar Movember så snart som möjligt och under alla omständigheter före den 30 april efter mottagandet av ditt bidrag (Exempel: för ett bidrag som lämnades i november 2017 måste vi ha meddelats om det senast den 30 april 2018; för ett bidrag som lämnades i maj 2018, måste vi ha meddelats om det senast den 30 april 2019). Om du deltar i vårt stående donationsprogram kan du få den senaste månadens bidrag återbetald. Om du vill begära en återbetalning ber vid dig att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns i avsnittet Kontakta oss på Movembers webbplats för det land du bor i.
 11. Stående bidrag - Om du deltar i vårt månatliga donationsprogram kan du lämna dina bidrag med kredit-eller betalkort. Vi accepterar Visa, MasterCard och American Express. Movember lagrar inte dina kreditkortsuppgifter. Dina uppgifter lagras av vår betalningsgatewayleverantör som genomför betalningen ungefär samma datum varje månad. Du behöver bara betala transaktionsavgifter om du valde att göra det när du anmälde dig. Kontakta oss på info@movember.com när som helst för att ändra eller avbryta dessa betalningar, begära återbetalning (se ovan för mer information) eller ändra din betalningsinformation. Om en betalning inte går igenom kommer Movember att försöka genomföra den fyra gånger innan vi avbryter den månatliga donationen. Se våra Vanliga frågor och svar för mer information om detta program.
 12. Movembers rättigheter - Movember kan ta bort innehåll som du lägger upp, eller förhindra dig från att få tillgång till våra tjänster, helt efter eget gottfinnande. Försumlighet av Movember att tillämpa våra rättigheter enligt dessa allmänna villkor innebär inte att vi avsäger oss dessa rättigheter och vi har fortfarande rätt att tillämpa dem.
 13. Företagsnätverk - Om du är registrerad på en företagsnätverkssida och sidan visar detta kan Movember dela din personliga information med företaget i fråga, i syfte att tillhandahålla företagsförmåner till Movember, eller till dig som individ.
 14. Adress och telefonnummer - Om du har delat din adress och telefonnummer med Movember kan vi kontakta dig via dessa kanaler, men du kan välja att avanmäla dig från detta när som helst.  Se vår <sekretesspolicy> för mer information. 
 15. Google- och Apple-inloggning - Om du väljer att registrera dig för Movember med Google kan Movember samla in och få tillgång till ditt Google-ID, din e-postadress, namn och foto-URL.  Om du väljer att registrera dig för Movember med Apple-inloggning kan Movember samla in och få tillgång till ditt namn som är kopplat till ditt Apple-ID och e-postadress.  Se vår <sekretesspolicy> för mer information. 
 16. Entiteter och tillämplig lag – Vilken Movember-entitet och vilka lagar som reglerar dessa allmänna villkor beror på i vilket land du bor:
  1. Om du bor i USA utgör dessa allmänna villkor ett avtal mellan dig och Movember Foundation, enligt gällande lagstiftning i Kalifornien, USA.
  2. Om du bor i Kanada utgör dessa allmänna villkor ett avtal mellan dig och Movember Canada, enligt gällande lagstiftning i Ontario, Kanada.
  3. Om du bor i Storbritannien eller ett land som ingår i EES (utom Tyskland), utgör dessa allmänna villkor ett avtal mellan dig och Movember Europe, enligt gällande lagstiftning i England och Wales;
  4. Om du bor i Nya Zeeland utgör dessa allmänna villkor ett avtal mellan dig och Movember Foundation New Zealand, enligt gällande lagstiftning i Nya Zeeland;
  5. Om du bor i Tyskland utgör dessa allmänna villkor ett avtal mellan dig och Movember Foundation e.V, enligt gällande lagstiftning i Tyskland.
  6. Om du bor i Australien eller på någon annan plats som inte omfattas av punkterna a, b, c, d eller e ovan, utgör dessa allmänna villkor ett avtal mellan dig och Movember Group Pty Ltd som förvaltare för Movember Foundation, enligt gällande lagstiftning i Victoria, Australien.


 

FOR INFORMATION 

Payment gateway services provided by: