Regler och villkor

Movembers Allmänna användarvillkor

Senaste revidering: 1 oktober 2017

Detta avsnitt innehåller de villkor som gäller för din användning av Movembers webbplats och Movembers mobilappar (nedan gemensamt kallat Tjänster). Genom att använda våra Tjänster accepterar du dessa villkor. Användarvillkoren kan komma att ändras emellanåt och det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuella ändringar.
 1. Innehåll skapat av Movember – Movember äger eller licensierar från tredje part alla varumärken, upphovsrätter och annan immaterialrätt som är inkluderade i tjänsterna. Det är inte tillåtet att i någon form kopiera eller återskapa grafik, layout, logotyper eller annat material från våra tjänster om du inte har erhållit särskilt tillstånd. För att undvika missuppfattningar vill vi tydliggöra att du har vårt tillstånd att ladda ner material från nedladdningssidan (Downloads) på vår webbplats.
   
 2. Innehåll som du lägger upp – Allt innehåll som du lägger upp på våra tjänster, inklusive, men inte begränsat till, allt som du lägger upp på ditt eget eller någon annans Mo Space, som t.ex. foton, videor eller kommentarer, sker helt på ditt eget ansvar och du måste se till att du har alla nödvändiga rättigheter för att lägga upp sådant innehåll (t.ex. genom att erhålla tillstånd från upphovsrättsägare om så krävs, eller genom att erhålla tillstånd att använda tredje parts personliga uppgifter). Genom att lägga upp innehåll ger du också Movember en icke-exklusiv, överförbar, royalty-fri världsomfattande rätt att använda och reproducera innehållet.
   
 3. Brott mot tredje parts upphovsrätt – Movember följer bestämmelserna för Digital Millennium Copyright Act. Om du tror att någon annan använder din copyright eller ditt varumärke utan din tillåtelse, vänligen kontakta oss på sweden@movember.com för att rapportera överträdelsen.
   
 4. Visa respekt för Mo-gemenskapen – Visa respekt genom att följa dessa regler:

  a.    Det är inte tillåtet att samla in användares information med automatiserade metoder
  b.    Det är inte tillåtet att ladda upp virus eller skadlig kod
  c.    Det är inte tillåtet att mobba, hota eller trakassera någon
  d.    Det är inte tillåtet att lägga upp innehåll som inkräktar på eller kränker någon annans rättigheter eller på andra sätt bryter mot lagen, som är hatiskt, hotfullt, pornografiskt eller våldsamt.
   
 5. Movembers disclaimer – Movember hanterar alla tjänster ytterst omsorgsfullt och vi strävar efter att de ska vara exakta, felfria, och utan anstötligt innehåll. Du använder dock webbplatsen på egen risk och Movember ansvarar inte för några kostnader eller förluster som uppstår genom användandet av våra tjänster. Movember kan komma att inkludera länkar till tredje parts webbplats eller andra resurser men är inte på något sätt ansvariga för dessa tredje parter och du använder webbplatserna eller resurserna på egen risk.
   
 6. Organisera att Mo- evenemang – Genom att registrera dig för att organisera ett Mo-evenemang, inklusive Move-evenemang, accepterar du ansvaret för att organisera och genomföra Mo-evenemanget, vilket omfattar att införskaffa eventuella erforderliga tillstånd och försäkringar som krävs för att anordna ett sådant evenemang. Det kan finnas potentiella faror i ett Mo-evenemang, och genom att välja att organisera det förstår och accepterar du att Movember inte har något ansvar för eventuella person- eller sakskador eller förluster som uppkommer i samband med ditt Mo-evenemang.
   
 7. Delta i ett Mo-evenemang – Du accepterar att du deltar i alla former av Mo-evenemang, inklusive Move-evenemang, på egen risk och att Movember inte bär något ansvar för eventuella person- eller sakskador eller förluster du drabbas av till följd av ditt deltagande.
   
 8. Ditt MOVE – Alla MOVE-utmaningar, evenemang och aktiviteter (inklusive utmaningar du sätter upp för dig själv) (MOVE) får endast utföras med hänsyn tagen till din fysiska hälsa, eventuella sjukdomar du har och råd från lämplig hälsovårdspersonal. Den information som tillhandahålls på denna sida och andra länkade sidor ersätter inte medicinsk eller professionell vård eller råd gällande lämpligheten eller säkerheten för alla typer av Move-aktiviteter. Movember ansvarar inte för eventuella person- eller sakskador eller förluster som inträffar i samband med ditt deltagande i en Move-aktivitet.
   
 9. Movember-evenemang inbjudan och biljetter – Om du deltar i ett officiellt Movember-evenemang måste du följa eventuella extra villkor som anges i inbjudan, på biljetten och/eller som Movember informerar om innan eller vid Movember-evenemanget.
   
 10. Återbetalningar – Om du har skänkt ett bidrag av misstag betalar Movember gärna tillbaka det till dig under förutsättning att du meddelar Movember om det så snart som möjligt och allra senast den 30 april efter ditt bidrag har mottagits (t.ex. för bidrag som ges i november 2016 måste Movember meddelas senast den 30 april 2017; för bidrag som ges i maj 2017 måste Movember meddelas senast den 30 april 2018). Om du vill att ditt bidrag ska betalas tillbaka ber vi dig att kontakta oss. Använd de kontaktuppgifter som finns i avsnittet "Kontakta oss" på Movembers webbplats för det land där du är bosatt.
   
 11. Movembers rättigheter – Movember kan ta bort innehåll som du lägger upp eller neka dig åtkomst till våra tjänster helt efter eget gottfinnande. Underlåtenhet av Movember att utnyttja våra rättigheter enligt dessa allmänna villkor innebär inte att vi avsäger oss dessa rättigheter och vi kan även fortsättningsvis utnyttja våra rättigheter.
   
 12. Enheter och reglerande lag – Den Movemberenhet och relevant lagstiftning som styr dessa allmänna användarvillkor är avhängig av det land du bor i:

  a. Om du bor i USA, utgör de Allmänna Villkoren en överenskommelse mellan dig och Movember Foundation, och omfattas av lagstiftningen för California, USA;
  b. Om du bor i Kanada, utgör de Allmänna Villkoren en överenskommelse mellan dig och Movember Canada, och omfattas av lagstiftningen för Ontario, Canada;
  c. Om du bor i ett land som är medlem av den Europeiska Unionen, utgör de Allmänna Villkoren en överenskommelse mellan dig och Movember Europe, som omfattas av lagstiftningen för England och Wales; och
  d. Om du bor i Australien, eller någon annanstans som inte omfattas av paragraf a, b, eller c ovan, så utgör de Allmänna Villkoren en överenskommelse mellan dig och The Movember Group Pty Ltd som förtroendeman/förvaltare för Movember Foundation, som omfattas av lagstiftningen för Victoria, Australia.
  e. Om du bor i Tyskland utgör dessa allmänna villkor ett avtal mellan dig och Movember Foundation e.V., underställt tysk lagstiftning; och
  f. Om du bor i Australien eller land som inte nämns i paragraf a, b, c, d eller e ovan, utgör dessa allmänna villkor ett avtal mellan dig och Movember Group Pty Ltd som förvaltare för Movember Foundation, underställt lagstiftning som gäller i delstaten Victoria, Australien.


Det europeiska Mo-mo-priset 2017
 
 1. Denna tävling är öppen för Mo Bros och Mo Sistas som har anmält sig på Movember SE, NO, AT, BE, NL och ES (se.movember.com, no.movember.com, at.movember.com, be.movember.com, nl.movember.com eller es.movember.com), med undantag för anställda på Movember och deras närmaste familjemedlemmar och närstående parter
 2. Vinnaren i varje land är den Mo Bro eller Mo Sista (registrerad som teammedlem eller enskild individ) som samlar in mest pengar till 2017 års kampanj, baserat på det totala insamlade beloppet registrerat på den lokala movember.com-sajten per 22.00 (GMT) den 7 december 2017. Registrerade belopp eller donationer som tas emot eller behandlas efter 22.00 (GMT) den 7 december 2017 räknas inte;
 3. Movember bär inget ansvar för tekniska problem som förhindrar att gåvor registreras eller som leder till avvikelser mellan den tidpunkt då en gåva registrerades i Movembers system och när den lämnades eller den tidpunkt som visas på ditt gåvokvitto. Lämna in alla gåvor som du har mottagit via nätet i god tid för att säkerställa att de behandlas innan tävlingens slut. Se även till att gåvor som du inte får via nätet (till exempel kontakter och checkar) skickas in till Movember i god tid och inkluderas i ditt totala insamlade belopp. Movembers beslut är slutgiltigt.
 4. Movember förbehåller sig rätten att kontrollera bidragens giltighet och diskvalificera deltagare som försöker manipulera anmälnings-, gåvo- och registreringsprocessen.
 5. Vinnaren informeras via e-post senast 12 december 2017. Vinnarens namn kan publiceras på Movembers webbplats och kan komma att inkluderas i mejl där priser tillkännages;
 6. Alla priser anges nedan och kan inte lösas in mot kontanter eller andra produkter och kan inte heller överlåtas. Vinnaren kan endast göra anspråk på priserna genom ett muntligt eller skriftligt godkännande eller via någon som är bemyndigad att agera på vinnarens vägnar. Movember förbehåller sig rätten att tillhandahålla alternativa priser om de angivna priserna inte är tillgängliga;
 7. Priser som inte har hämtats ut senast 31 december 2017 räknas som förverkade och kan komma att ges till den som samlat in det näst största beloppet i det aktuella landet eller dras tillbaka.
 8. Prisetär ett exklusivt movemberpaket till vinnaren i varje land. Paketet innehåller ett movembermunspel, L'Oreal Men Expert Barberclub-paket med 4 BarberClub-produkter per paket samt en T-shirt och en mössa från The Mo Collection.
 9. Om tävlingen av någon anledning inte kan hållas som planerat förbehåller sig Movember rätten att ställa in tävlingen, under förutsättning att ingen lag förhindrar detta.
 10. Alla personliga uppgifter som lämnas eller lagras i samband med dragningen behandlas i enlighet med Movembers sekretesspolicy som finns på www.movember.com.
 11. Tävlingen anordnas av Movember Europe, Gensurco House, 46a Rosebery Ave, London EC1R 4RP.