Movembers Integritetspolicy

Movembers Integritetspolicy

Inledning

Movember förbinder sig att skydda din integritet och sekretessen för all personlig information som du tillhandahåller oss. Vi värdesätter transparens och vill att du till 100 % förstår varför vi ber dig om personlig information och vad vi gör med den.
Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och lämnar ut din personliga information i samband med vår verksamhet. Den beskriver hur du kan förlita dig på att din personliga information behandlas lagenligt och respektfullt när du interagerar med oss.
Genom att använda Movembers webbplats eller någon av Movember-apparna (gemensamt “webbplatser”), eller på annat sätt tillhandahålla Movember din personliga information, godkänner du denna policy (som från tid till annan kan komma att ändras).
(Observera att tilläggsregler gäller för personer vars personliga information vi samlar in om de är bosatta i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För mer information hänvisar vi till Bilaga A: EU:s integritetsmeddelande).


Vilka är vi?

Movember är den ledande välgörenhetsorganisationen som förändrar bilden av mäns hälsa globalt. Vi arbetar för att komma till rätta med några av de största hälsoproblemen som män står inför: prostatacancer, testikelcancer, mental ohälsa och självmord. Vi gör detta via vårt globala penninginsamlingsevenemang under den månad som tidigare kallades november och genom att bedriva medvetenhetskampanjer under hela året. Med pengarna som samlas in av vår globala gemenskap finansierar Movember banbrytande forskning och innovativa hälsoprojekt över hela världen som har betydande global och lokal inverkan.
En hänvisning i denna policy till Movember (eller "vi" eller "oss") är en hänvisning till Movember Foundation (australiskt organisationsnummer 48 894 537 905) och dess dotterbolag och närstående bolag (Movember Group Pty Ltd, Movember Foundation (USA), Movember Europa, Movember Europe Trading Ltd, Movember Kanada, Movember Nya Zeeland och Movember e.V.).


Vilken information samlar vi in?

 Vilken information vi samlar in om dig beror på hur du interagerar med oss. Vi samlar dock bara in personlig information som rimligtvis krävs för att uppfylla det syfte som den samlas in för (t.ex. för att behandla en donation, registrera dig som Mo Bro eller Mo Sista, göra det möjligt för dig arbeta för oss osv.)   Observera att vi i USA använder Mo Sistas. Detta återspeglar vårt engagemang för kulturell medvetenhet och förhindrar kulturell appropriering.
Här följer några exempel på information som vi kan komma att samla in om dig:


personuppgifter

Om du är ...

kan vi komma att samla in:

en Mo Bro, Mo Sista eller givare
 • kontaktuppgifter (t.ex. namn, bild, ålder, födelsedatum, adress, postnummer, telefonnummer, e-postadress)
 • information om vitala funktioner (endast om du ansluter en träningsapp till ditt Mo Space-konto)
 • donationshistorik eller det belopp du har donerat (t.ex. om du donerar till en Mo Bro, en Mo Sista, ett Mo-team, ett Mo-evenemang eller ett Mo-nätverk) 
 • tidigare medlemsinformation från dina anknutna Mo-team, Mo-evenemang och/eller Mo-nätverk under tidigare kampanjer
 • information du har tillhandahållit om du har kontaktat oss med en fråga, ett en klagomål eller en begäran
besökare på våra webbplatser
 • information om den datorutrustning och operativsystemversion du använder
 • inställningarna på den enhet du använder för att besöka våra webbplatser.
anställd, underleverantör eller volontärarbetare
 • kontaktuppgifter (t.ex. namn, bild, ålder, födelsedatum, adress, postnummer, mobilnummer, personlig e-postadress)
 • yrkesmässig information (t.ex. tidigare arbetsgivare eller företagsnamn, tjänstetitel/yrke, tidigare anställningsinformation)
 • information om familj och förmånstagare för försäkring och pensionsrätter (t.ex. namn och födelsedatum)
 • ekonomisk information (t.ex. skatter, bankuppgifter och uppgifter om pensionsrätter)
 • sjukdomshistoria (t.ex. allergier eller andra tillstånd som hjälper oss att säkerställa din säkerhet på arbetet). 
arbetssökande
 • kontaktuppgifter (t.ex. namn, ålder, födelsedatum, adress, postnummer, mobilnummer, arbetstelefonnummer, personlig e-postadress, arbets-e-postadress)
 • yrkesmässig information (t.ex. arbetsgivare eller företagsnamn, tjänstetitel/yrke, information om tidigare anställning och all annan information du tillhandahåller när du ansöker om en öppen roll på Movember)
 • utbildningsinformation (t.ex. gymnasium eller universitet, examina som erhållits osv.).


Känslig information

Känslig information (ibland kallad "specialkategorier av personlig information") är uppgifter som kräver större säkerhet och skulle kunna omfattas av särskilt skydd enligt ditt lands lagar. Exempel på känslig information är information om en persons:
 
 • ras
 • etniska ursprung
 • hälsa
 • genetik
 • sexliv, sexuella läggning eller sexualvanor
 • politiska ståndpunkter och åsikter
 • religiösa övertygelser eller religiös tillhörighet
 • filosofiska övertygelser
 • medlemskap i en politisk förening, ett yrkes- eller branschorgan eller en fackförening
 • brottsliga förflutna
 • biometriska information som används för specifika ändamål (t.ex. kreditkortsuppgifter)
 • biometriska mallar.

 
Vi samlar vanligtvis inte in känslig information, men om du är anställd, volontärarbetare eller arbetssökande kan vi komma att samla in (med ditt samtycke) information om din hälsa och/eller information om dig som kan innehålla uppgifter om brottmålsdomar eller straffbara handlingar.
Som Mo Bro eller Mo Sista kan du tillhandahålla valfri information i ditt Mo Space, till ditt Mo-team, till ett Mo-evenemang eller i din Mo-nätverksprofil. Detta kan innefatta känslig information. Var försiktig med information som du offentliggör på detta sätt.


Kreditkortsuppgifter

Om du köper produkter från oss eller gör en donation till oss kan du komma att tillhandahålla oss kreditkortsuppgifter och annan information som gör att vi kan utföra transaktionen. Observera att Movember inte lagrar kreditkortsinformation.


Information från träningsapp

Om du ansluter din träningsapp till ditt Mo-utrymme kan aktivitetsdata som Movember samlar in innefatta de typer av aktiviteter du har genomfört, såsom varaktighet, avstånd, steg, kalorier och relaterad källinformation (inklusive GPS-koordinater för vissa träningsappar). Aktivitetsdata från din träningsapp tillhandahålls Movember av Human API, Inc.


Icke begärd information

Om du tillhandahåller oss icke begärd personlig information, dvs. personlig information som vi får men inte har vidtagit aktiva åtgärder för att samla in från dig, förstör eller avidentifierar vi vanligtvis informationen så snart som möjligt (om det är lagligt och rimligt att göra det ).


Hur samlar vi in personlig information?

Genom att få den direkt från dig

Om möjligt samlar vi in personlig information direkt från dig. Detta kan innefatta, men är inte begränsat till, registreringsformulär på nätet, donationsformulär på nätet, e-postkorrespondens, sociala medier, chattsamtal i realtid, arbetsansökningar, papperskopior av formulär och möten ansikte mot ansikte.
Du kan komma att tillhandahålla Movember personlig information av olika skäl, inklusive:
 • att få information om eller medverka i Movembers verksamhet
 • att få information om eller medverka i Movembers kampanjer, projekt eller aktiviteter
 • att få information om resultaten av insamlade medel
 • att köpa Movembers produkter eller marknadsföringsartiklar
 • att donera pengar till oss (antingen direkt eller via en Mo Bro, en Mo Sista, ett Mo-team, ett Mo-evenemang eller ett Mo-nätverk)
 • att ge oss din Movember-”motivering” eller en personlig berättelse
 • att ansluta din personliga träningsapp för att delta i vår Move-utmaning
 • att organisera eller delta i ett Movember-evenemang
 • att söka arbete hos eller arbeta för oss
 • att göra en förfrågan eller chatta med oss via livechattfunktionen på någon av våra webbplatser eller sociala medier-konton.

Via sociala medier

Om du registrerar dig för eller loggar in på en Mo Space-profil med ditt Facebook-konto samlar vi in den personliga information från Facebook som vi behöver för att genomföra registreringen eller inloggningen. Vi samlar dock bara in den personliga information som du har tillåtit Facebook att delge oss. Den informationen kan innefatta ditt namn och din e-postadress och, beroende på dina integritetsinställningar, ytterligare information om dig. Granska integritetsinställningarna på ditt Facebook-konto så att du har kontroll över hur mycket information du delger oss.


Via cookies på våra webbplatser

 Vi kan komma att samla in, logga och behandla uppgifter om din användning av våra webbplatser. Vi gör detta för att våra webbplatser ska fungera korrekt, för att samla in anonym trafikinformation för webbplatsen och för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse (t.ex. att hålla dig inloggad om du begär det). För mer information om cookies, se Bilaga B: Cookie-policy.


När din träningsapp är ansluten till ditt Mo Space

När du ansluter din träningsenhet eller -app (träningsapp) till ditt Mo Space för att delta i Move-utmaningen tillgängliggör Human API Inc all historisk information om aktivitetsdata som samlats in från din träningsapp. Genom att ansluta din träningsapp till ditt Mo Space samtycker du till att ge Movember tillgång till alla historiska aktivitetsdata från din träningsapp, samt alla nya aktivitetsdata som skapas när din träningsapp är ansluten till ditt Mo Space.
Du kan välja vilka aktivitetsdata som ska visas från din träningsapp som en Move-aktivitet på din Mo Space-sida. Vi kommer att fortsätta att få dessa aktivitetsdata såvida du inte väljer och tills du väljer att koppla från din träningsapp i avsnittet Hantera anslutningar på ditt Mo Space-konto. Om du väljer att koppla ifrån din träningsapp kommer vi att ha fortsatt tillgång till de aktivitetsdata som skapats fram till den tidpunkten, men vi kommer inte längre att ha tillgång till framtida aktivitetsdata efter tidpunkten för frånkopplingen.


Via tredje parter

Under begränsade omständigheter kan vi komma att samla in information om dig från tredje part, till exempel:

Om du är ...

kan vi komma att samla in information från tredje parter på följande sätt:

en Mo Bro, Mo Sista eller givare Om du donerar till Movember via vår webbplats med antingen PayPal eller MasterPass kan dessa organisationer komma att förse oss med din adress, beroende på var du bor.
De gör det endast om du inte själv har angett din adress på donationsformuläret och om du har angett din adress som en del av ditt PayPal- eller MasterPass-konto.
Om du donerar till oss via en Facebook-insamling kommer ditt namn och information om ditt donationsbelopp att delges oss. Samtidigt som du donerar har du också möjlighet att delge oss din e-postadress för att få nyhetsbrev och uppdateringar. För mer information om att donera via Facebook ber vi dig besöka Facebook-sidan.
Om du chattar med oss via livechattfunktionen på vår webbplats kommer en del av din personliga information att delges oss, inklusive ditt namn, din e-postadress och din plats (om du tillåter att detta lämnas ut via din webbläsare).
arbetssökande Vi kan komma att erhålla din personliga information om du söker arbete på Movember via en tredje part, såsom ett rekryteringsföretag eller Linkedin.


Användning av uppgifter som finns tillgängliga från offentliga källor

Ibland kan vi få personlig information om dig från offentligt tillgängliga källor (t.ex. telefonkatalogen), under förutsättning att insamlingen bedrivs på ett rättvist och lagligt sätt, att den personliga informationen rimligtvis krävs för våra funktioner eller aktiviteter och det skulle vara opraktiskt eller orimligt för oss att samla in informationen från dig.


Hur mycket information behöver du tillhandahålla?

Hur mycket information du tillhandahåller Movember är upp till dig; om du vill använda våra webbplatser, donera till oss, ta emot information från oss, delta i våra kampanjer, program och evenemang osv. kräver vi viss information från dig. För det mesta kommer du att kunna interagera med oss anonymt om du väljer att göra det; under särskilda omständigheter där anonymitet inte är möjligt informerar vi dig om det.


Hur använder vi din personliga information?

Vi gör vårt yttersta för att informera dig om om vad vi kommer att göra med den personliga information om du tillhandahåller oss vid den tidpunkt du tillhandahåller oss den.
Här är en lista, för allmän information, över vanliga sätt som vi kan använda din personliga information på: 

Om du är ...

kan vi komma att använda din personliga information på följande sätt:

en Mo Bro, Mo Sista eller givare
 • för att förse dig med de produkter eller marknadsföringsartiklar du har begärt
 • för att ge dig information om Movember eller något av Movembers initiativ
 • för att marknadsföra Movember och/eller våra kampanjer och evenemang
 • för att involvera dig i aktuella eller framtida kampanjer och andra initiativ som Movember genomför
 • för att visa din bild, ditt namn och din information på våra webbplatser om du registrerar dig som Mo Bro, Mo Sista, en del av ett Mo-team, eller om du registrerar dig för att vara värd för ett Movember-evenemang (dessa uppgifter kommer att visas i offentliga sökresultat om du inte ändrar den förvalda inställningen)
 • för att visa ditt namn, dina kommentarer och dina donationsbelopp på våra webbplatser om du skänker pengar till en Mo Bro eller Mo Sista (såvida du inte väljer en privat eller anonym donation)
 • för att inkludera dig i automatiska prisutlottningar om du är en registrerad Mo Bro eller Mo Sista och uppfyller kriterierna för att vara med i utlottningarna
 • för att tillhandahålla dig information om hur vi spenderar medlen som insamlats av Movember
 • för att analysera statistik gällande Movember-gemenskapen
 • för att ge dig möjlighet att engagera dig i hälsoinitiativ
 • för bekräfta eller belöna dig för ditt deltagande i Movember eller andra Movember-initativ.
anställd, underleverantör eller volontärarbetare Om du är anställd eller volontärarbetar hos oss använder vi den personliga information som du har tillhandahållit oss för att förvalta din anställning och vårt ansvar gentemot dig.
arbetssökande Om du söker arbete hos oss använder vi den personliga information som du har tillhandahållit oss för att bedöma din ansökan.


Hur skyddar vi din personliga information?

Movember vidtar rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för all information de samlar in, inklusive att informationen skyddas från missbruk eller förlust, samt från obehörig åtkomst, ändring eller utlämnande. Din personliga information kan till exempel komma att lagras och underhållas i en säker molnbaserad miljö, som endast behörig personal har tillgång till. Vissa av dessa tjänster värdbaseras av tredje part i Australien och USA. Eftersom ingen dataöverföring via internet eller information som lagras på servrar och är åtkomlig via internet kan garanteras vara helt säker, kan vi inte garantera eller säkerställa att information du skickar till oss eller tar emot från oss på nätet är säker.


Hur länge behåller vi din personliga information?

Vi behåller bara din personliga information under så lång tid som krävs:
 • för att uppfylla syftet som den samlades in för (och i enlighet med eventuella samtycken du gett)
 • enligt tillämpliga lagar, förordningar och yrkesmässiga normer.


Vem kan vi komma att delge din personliga information?

Movember kommer inte använda eller lämna ut dina personuppgifter, utom i enlighet med denna integritetspolicy, om du inte har samtyckt till användningen eller utlämnandet, eller om utlämnande är nödvändigt för att förhindra skada på liv eller hälsa eller undersöka eventuella misstänkta olagliga aktiviteter, eller om användning eller utlämnande krävs eller är tillåtet enligt lag.
Vi kommer aldrig att sälja din personliga information till någon tredje part.
Vi kan komma att lämna ut din information till tredje parter som behandlar data för våra räkning, men endast där vi ålägger dem skyldigheter i förhållande till säkerheten för uppgifterna och kräver att de endast använder uppgifterna i enlighet med våra instruktioner.
Vi kan komma att lämna ut din personliga information till sociala medier-plattformar, inklusive, men inte begränsat till, Facebook, så att dessa sociala medier-plattformar kan skicka annonser till dig om framtida Movember-evenemang och -initiativ, samt i analyssyfte.
Om vi skickar dina uppgifter till Facebook kodas de innan de skickas, och Facebook använder endast uppgifterna under en kort tid för matchningsändamål innan de raderas. För mer information, se Facebooks webbplats.  
Om du inte vill att dina uppgifter ska skickas till Facebook eller andra sociala medier-plattformar ber vi dig kontakta oss via e-post på privacy@movember.com.


Internationell överföring av personlig information

Oavsett var i världen du bor kan Movember komma att överföra, behandla och lagra din personliga information utanför ditt bosättningsland, inklusive i Australien och USA. Närhelst vi överför din information vidtar vi åtgärder för att skydda den, inklusive utgår från avtalsenliga dataskyddsbestämmelser.


Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser innehåller länkar till andra, externa webbplatser. Vi är inte ansvariga för integritetsskyddsrutiner eller innehåll på någon annan, extern webbplats eller tjänst som är länkad till våra webbplatser, eller för integritetsskyddsrutiner för någon tredje parts sociala medier-plattformar som du kan ha åtkomst till via våra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller endast Movember-webbplatser, så vi uppmanar dig att läsa dessa andra webbplatsers eller tjänsteleverantörers integritetspolicyer inklusive, men inte begränsat till, såväl Human API Inc och Facebook som Facebook Fundraisers- och Facebook Donation-funktionalitet, som kan kräva att du tillhandahåller ytterligare personlig information.

 Vi kan komma att ge dig tillgång till en förstärkt verklighetsfunktion i vår kommunikation som gör att du kan ladda upp ett foto. Funktionen ändrar fotot på ett kreativt sätt och gör det möjligt för dig dela bilden på dina främsta sociala nätverk. Movember ansvarar inte för tillhandahållandet av denna tjänst. 

Dina rättigheter

Åtkomst till din personliga information

Du har rätt att begära åtkomst till din personliga information som samlats in av Movember. Skicka ett e-postmeddelande till privacy@movember.com så försöker vi svara så snart som möjligt och i alla händelser inom 30 dagar efter det att vi har mottagit din begäran. Det kan finnas ett juridiskt eller reglerande skäl till att åtkomst nekas, och om så är fallet berättar vi varför


Korrigera din personliga information

Om du anser att någon av din personliga information som innehas av Movember är inkorrekt, ofullständig, eller inaktuell vidtar vi rimliga åtgärder för att korrigera informationen. För att begära att din personliga information korrigeras eller uppdateras ber vid dig skicka ett e-postmeddelande till privacy@movember.com. Vi försöker svara så snart som möjligt och i alla händelser inom 30 dagar efter det att vi har mottagit din begäran. Det kan finnas ett juridiskt eller reglerande skäl till att åtkomst nekas, och om så är fallet berättar vi varför.


Radera din personliga information

Du kan begära att din personliga information raderas. Skicka ett e-postmeddelande till privacy@movember.com så försöker vi svara så snart som möjligt och i alla händelser inom 30 dagar efter det att vi har mottagit din begäran. Det kan finnas ett juridiskt eller reglerande skäl till att åtkomst nekas, och om så är fallet berättar vi varför.


Framföra klagomål

Om du har klagomål på hur din personliga information hanteras ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till privacy@movember.com.
Vi utreder ditt klagomål och meddelar dig skriftligen så snart som möjligt om alla beslut i samband med klagomålet, under alla omständigheter inom 30 dagar efter mottagandet av klagomålet.
Dataöverträdelser hanteras i enlighet med Movembers plan för dataöverträdelser, och anmälningar görs i enlighet med lagstadgade krav.
Om du inte är nöjd med handläggningen av ditt klagomål kan du hänvisa ditt klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten i ditt land. Om du bor i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), se Bilaga A: EU:s integritetsmeddelande nedan för kontaktuppgifter till Information Commissioner’s Office i Storbritannien.


När skickar vi marknadsföringsinformation till dig?

Om du har samtyckt till att få e-post från Movember får vi använda din personliga information för att skicka e-post till dig (även i marknadsföringssyfte) om Movember-kampanjen och välgörenhets- och programaktiviteter, samt resultaten som uppnåtts med de medel som samlats in. 


Hur avslutar jag prenumerationen på marknadsföringsinformation?

I varje e-postmeddelande du får från Movember har du möjlighet att välja att inte ta emot ytterligare meddelanden från Movember. Dessutom kan du ändra dina marknadsföringsinställningar i avsnittet Aviseringar  på ditt Mo Space-konto.


Barn under 16 år

Vi förstår vikten av att skydda barns integritet, särskilt i en webbmiljö, och därför är det vår policy att aldrig medvetet samla in eller inneha information om barn under 16 år. Detta är också skälet till att våra webbplatser inte avsiktligt är utformade för eller riktade till barn under 16 år.
Ingen person under 16 år får tillhandahålla någon personlig information till eller på våra webbplatser. Om du är under 16 år ska du inte:
 • använda eller lämna personlig information på våra webbplatser
 • registrera dig som en Mo Bro eller Mo Sista
 • donera pengar till Movember
 • använda livechatten
 • lämna offentliga kommentarer på någons Mo Space-sidor
 • tillhandahålla oss någon personlig information, inklusive ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress.
 Om vi får veta att vi har samlat in eller fått personuppgifter från ett barn under 16 år utan verifiering av förälders samtycke raderar vi den personliga informationen. Om du tror att vi kan inneha några personuppgifter från eller om ett barn under 16 år ber vi dig kontakta oss på privacy@movember.com.


Ändringar av vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan, särskilt när nya regler, förordningar och branschkoder införs. Vi granskar regelbundet denna policy och publicerar eventuella ändringar av den på våra webbplatser.  Om vi finner att ändringarna är av väsentlig betydelse, meddelar vi dig via e-post.


Hur man kontaktar oss

Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy, den personliga information som vi innehar om dig, hur vi hanterar personlig information, eller vill utöva någon av dina dataskyddsrättigheter ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@movember.com. Vi strävar efter att svara inom 30 dagar efter att vi mottar integritetsrelaterade meddelanden.
Om du bor i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), se Bilaga A: EU:s integritetsmeddelande nedan för kontaktuppgifter till Information Commissioner’s Office i Storbritannien.

 

Bilaga A: EU:s integritetsmeddelande

Om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och vi samlar in din personliga information gäller även följande information dig.


Inledning

Om du är bosatt i EU eller EES och Movember medvetet samlar in din personliga information gör vi det i enlighet med gällande lagar som reglerar dataskydd och integritet. Detta innefattar, utan begränsning, EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) (”GDPR”) och EU:s medlemsländers nationella lagar som genomför eller reglerar insamling och behandling av och integriteten för dina personuppgifter (gemensamt ”EU:s dataskyddslag”).
EU:s integritetsmeddelande (”EU:s integritetsmeddelande”) bör läsas i samband med Movembers integritetspolicy, som ger den ytterligare information som krävs enligt EU:s dataskyddslagstiftning om hur vi samlar in, använder, lagrar eller lämnar ut din personliga information och vilka vi kan komma att delge den.
EU:s integritetsmeddelande innehåller även information om dina lagstadgade rättigheter enligt EU:s dataskyddslagstiftning och hur du kan utöva dem.


Överföring och lagring av din personliga information utanför EU/EES

Då Movember är en global välgörenhetsorganisation kan vi komma att överföra, behandla och lagra din personliga information utanför ditt bosättningsland, inklusive i Australien och USA.
USA:s dataskyddslagstiftning anses för närvarande inte uppfylla samma rättsliga skyddsnormer för personlig information som EU:s dataskyddslagar gör. För att skydda personlig information som överförs över gränser vidtar vi åtgärder för att skydda den, inklusive utgår från avtalsenliga dataskyddsbestämmelser.


Direktmarknadsföring

Om Movember tillhandahåller individer direktmarknadsföring i EU/EES sker detta i enlighet med EU:s dataskyddslagar. Om vi kontaktar dig för direktmarknadsföringsändamål via sms, e-post, sociala medier och/eller andra elektroniska kommunikationskanaler sker detta enbart efter att du frivilligt har gett oss ditt samtycke genom att välja att få direktmarknadsföring.
Det står dig även fritt att när som helst invända mot eller återkalla ditt samtycke till att få direktmarknadsföring från oss genom att kontakta oss på privacy@movember.com.


Vilka rättsliga grunder har vi för att behandla din personliga information?

Enligt EU:s dataskyddslagar samlar vi in och behandlar din personliga information för de syften som beskrivs i denna policy, baserat på följande rättsliga grunder:


Med ditt samtycke

Vi behandlar din personliga information när du frivilligt har gett ditt specifika, väl underbyggda och otvetydiga samtycke för oss att behandla din personliga information för särskilda ändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på privacy@movember.com.


När vi har ett avtal med dig

Vi behandlar din personliga information för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig och/eller göra gällande våra rättigheter.


När vi utövar berättigade intressen

Vi behandlar din personliga information när vi behöver använda din personliga information i samband med våra berättigade intressen och måste kunna förvalta och driva vår globala organisation på ett effektivt och konsekvent sätt i alla länder och territorier. Vi försöker alltid utöva dessa berättigade intressen på ett sätt som inte på ett onödigt sätt kränker dina lagstadgade rättigheter och friheter, och i synnerhet din rätt till integritet.


När vi efterlever rättsliga skyldigheter

Vi behandlar din personliga information när vi har en rättslig skyldighet att göra det, eller för att vi ska kunna upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


För att skydda dina vitala intressen

I avsaknad av ditt samtycke kan vi i sällsynta fall behandla din personliga information för att skydda dina vitala intressen.


Samlar vi in känslig/särskilda kategorier av personlig information?

Observera att en del av den personliga information som vi får och behandlar om dig kan innehålla så kallad ”känslig” personlig information eller ”särskilda kategorier” av personlig information. Detta kan exempelvis innefatta personlig information om ditt etniska ursprung, din sexuella läggning eller dina sexuella preferenser, eller politiska, filosofiska och religiösa övertygelser. Även om vi inte aktivt samlar in den typen av personlig information kan du om du vill ange den på ditt Mo Space. Om du tillhandahåller känslig/särskilda kategorier av personlig information behandlar vi den endast när:
 • du har gett ditt uttryckliga samtycke till att vi använder den
 • vi har en rättslig skyldighet att behandla sådana uppgifter i enlighet med EU:s dataskyddslag
 • det krävs för att skydda dina (eller någon annans) vitala intressen, till exempel i en medicinsk nödsituation
 • det tydligt framgår att du har valt att offentliggöra sådan information
 • det krävs i samband med ett rättsligt anspråk som vi har eller kan vara föremål för.


Lämnar vi ut din personliga information till tredje parter?

Vi kan ibland komma att dela din personliga information med betrodda tredje parts-organisationer; dessa organisationer är emellertid avtalsbundna att skydda uppgifterna som vi tillhandahåller dem i enlighet med våra instruktioner (”registerförare”). Typer av registerförare som vi kan komma att interagera med kan exempelvis vara, men är inte begränsade till:
 • organisationer som stöder vårt företag och vår verksamhet (t.ex. leverantörer av webb- eller databashotell och webbplatsanalys, betalningsleverantörer, byråer vi anlitar för att utföra bedrägeri-/poliskontroller, rekryteringsföretag osv.)
 • sakkunniga personer som vi anlitar (t.ex. jurister, försäkringsgivare, revisorer osv.)
 • brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga myndigheter/tillsynsmyndigheter, eller andra tredje parter, i enlighet med gällande lagar eller förordningar.
Det finns vissa omständigheter där vi även kan komma att kan lämna ut din personliga information till tredje parter som kallas ”personuppgiftsansvariga”. Om du till exempel arbetar för Movember och reser i tjänsten kan vi komma att delge resebyråer, flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag osv. din personliga information. På grund av deras verksamheters karaktär kommer dessa personuppgiftsansvariga att fatta sina egna beslut om hur de behandlar din personliga information. Som personuppgiftsansvariga är de även skyldiga att följa EU:s dataskyddslagar, och de måste skydda din personliga information med tillräckliga skyddsåtgärder samt meddela dig om deras behandling går utöver instruktionerna som vi har tillhandahållit. Du bör konsultera dessa organisationers och företags integritetspolicyer för att förstå hur de kan komma att använda och lagra din personliga information.
Utöver de fall som anges ovan behandlar vi alltid din personliga information som privat och kommer inte att röja den för tredje part utan att du vet om det. Ibland finns det undantag, till exempel i samband med rättsliga förfaranden eller där vi är skyldiga att göra det enligt lag och inte kan informera dig om det (t.ex. vid en brottsutredning). Din personliga information delges endast tredje parter som vi interagerar med för lagliga ändamål och som följer principerna i EU:s dataskyddslagar.


Använder vi cookies?

Ja, våra webbplatser använder cookies. När cookies används skickas en avisering till din webbläsare som förklarar användningen av cookies. För mer information, se Bilaga B för vår  Cookie-policy.


Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

I enlighet med dina lagstadgade rättigheter enligt EU:s dataskyddslag har du följande dataskyddsrättigheter:


Rätt till tillgång

Du har rätt till ”begäran om tillgång”, där du kan be oss bekräfta huruvida vi behandlar personlig information om dig, vad den personliga informationen är, vad vi använder den personliga informationen till, vem vi kan komma att lämna ut den till, samt viss annan information.


Rätt till rättelse

Du kan be oss korrigera våra register om du anser att de innehåller felaktig eller ofullständig information om dig.


Rätt till radering

Du kan be oss ta bort/radera din personliga information efter att du har återkallat ditt samtycke till behandling, eller när vi inte längre behöver den för det ändamål som den ursprungligen samlades in för.


Rätt att begränsa behandlingen

Du kan be oss att tillfälligt begränsa vår behandling av din personliga information om du bestrider riktigheten i din personliga information, föredrar att användningen begränsas snarare än att informationen raderas, eller vill att vi bevarar den åt dig för att du ska kunna upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk. En tillfällig begränsning kan gälla medan vi verifierar huruvida vi har övervägande berättigade skäl för att behandla den. Du kan be oss informera dig innan vi upphäver den tillfälliga behandlingsbegränsningen.


Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan invända mot vår användning av din personliga information för direktmarknadsföring. Vi kan behöva behålla viss information för att tillmötesgå din begäran om att upphöra med marknadsföring till dig.


Rätt att återkalla samtycke

Du kan återkalla samtycke som du tidigare har gett till ett eller flera specifika syften att behandla din personliga information. Detta påverkar inte lagligheten av någon behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke. Det kan betyda att vi inte kan tillhandahålla dig vissa produkter eller aktiviteter, och vi informerar dig om så är fallet.
Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt till tillgång till informationen eller att utöva någon av dina andra rättigheter. Detta hjälper oss att säkerställa att personlig information inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta del av den. Ingen avgift utgår för att göra en begäran såvida inte din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven. Beroende på omständigheterna och andra rättsliga grunder kanske vi inte kan tillgodose din begäran.
Vanligtvis har vi 30 dagar på oss att svara på någon av ovanstående förfrågningar. Vi förbehåller oss dock rätten att verifiera din identitet, och vi kan vid komplicerade förfrågningar kräva ytterligare två månader (60 dagar) för att svara. Vi kan även komma att ta betalt för administrativ tid för att hantera förfrågningar som vi anser vara uppenbart orimliga eller överdrivna. Vi kan även kräva ytterligare information för att hitta den specifika information du söker, och vissa rättsliga undantag enligt EU:s dataskyddslag kan gälla när vi svarar på din begäran om tillgång till uppgifter.
Observera att dessa förfrågningar även kan komma att vidarebefordras till tredje parters registerförare som är delaktiga i behandlingen av dina personuppgifter för vår räkning för att vi till fullo ska kunna tillgodose din begäran.
Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan ber vi dig kontakta oss på privacy@movember.com .
 Om du gör en begäran och inte är nöjd med vårt svar eller om du tror att vi behandlar dina personuppgifter olagligt har du rätt att klaga till Office of the Information Commissioner (ICO) i Storbritannien. Se Bilaga D: Hur man kontaktar lämplig tillsynsmyndighet för ICO:s kontaktinformation.


Hur man kontaktar oss

 Om du vill framföra ett klagomål, utöva någon av dina dataskyddsrättigheter eller har frågor om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta vår dataskyddsansvarige direkt via e-post på privacy@movember.com.


Hur man kontaktar lämplig tillsynsmyndighet

 Om vi inte kan komma till rätta med ditt klagomål, om du känner att vi inte har hanterat din förfrågan på ett tillfredsställande sätt, eller om du vill belysa eventuella farhågor du kan ha om våra datahanteringsmetoder kan du kontakta  Information Commissioner’s Office i Storbritannien genom att besöka deras webbplats.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Bilaga B: Movembers cookie-policy

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras i din dators minne och på din hårddisk när du besöker vissa webbplatser. Cookies används för att webbplatser ska kunna fungera eller för att ge information till webbplatsens ägare.
Vi använder INTE cookies för att samla in personlig information.


Vilka cookies använder vi och varför?

Cookies hjälper oss att tillhandahålla tjänster och information som är anpassade efter användaren. Vi använder till exempel cookies på alla våra webbplatser för att samla in anonyma trafikuppgifter och förbättra din upplevelse av webbplatserna (t.ex. genom att om hålla dig inloggad om du begär det). 

I stora drag använder vi cookies på våra webbplatser för följande ändamål:


Analytiska ändamål

Vi använder analytiska cookies som gör att vi kan känna igen, mäta och följa besökare på våra webbplatser. Detta hjälper oss att förbättra och utveckla hur våra webbplatser fungerar, t.ex. genom att avgöra om besökare enkelt hittar den information de söker eller genom att identifiera vilka delar av våra webbplatser som är av störst intresse för dem. För dessa ändamål kan vi komma att lagra följande:
 • namnet på den domän du använde för att få tillgång till internet
 • tid och datum för ditt besök på våra webbplatser
 • den annons eller internetadress för webbplatsen från vilken du länkade direkt till våra webbplatser
 • de sidor du besöker på våra webbplatser
 • den enhet du använder för att besöka våra webbplatser
 • den geografiska plats från vilken du besökte våra webbplatser.
Vi använder även tredje parts tjänsteleverantörer för att tillhandahålla vissa analytiska tjänster som rör våra webbplatser, inklusive (men inte begränsat till) insamling och spårning av de uppgifter och den information som nämns ovan. Vi kan komma att lämna ut besökaruppgifter, inklusive personligt identifierbar information, för att göra det möjligt för dessa tredje parts tjänsteleverantörer att tillhandahålla dessa tjänster. Sådana uppgifter kan skickas till dessa tredje parts tjänsteleverantörer och deras lokala utländska leverantörer, där standarden för dataskydd kan vara lägre än i landet du bor i.


Inställningar för användning

Vissa cookies på våra webbplatser aktiveras när besökare på våra sidor gör ett val kring sin användning av webbplatsen. Våra webbplatser "kommer ihåg" inställningarna som användaren har valt. Detta gör att vi kan anpassa vissa aspekter av våra webbplatser efter de individuella användarna.


Sessionshantering

Den programvara som driver våra webbplatser använder cookies för tekniska ändamål som krävs för våra servrars och applikationers interna funktioner. Vi använder till exempel cookies för att samla information om användarsessioner och avgöra vilka alternativ eller sidor som ska visas för att webbplatsen ska fungera.


Funktionella ändamål

Vi använder dessa cookies för att lagra information som krävs för att våra applikationer ska fungera. De används exempelvis för att känna igen dig om du har besökt våra webbplatser tidigare, eller för att komma ihåg de inställningar du har valt tidigare, till exempel önskat språk eller önskad plats.


Hur du kan kontrollera dina cookie-inställningar

För att du fullt ut ska kunna använda våra webbplatser måste din dator eller mobila enhet acceptera cookies eftersom våra webbplatser inte fungerar korrekt utan dem. Cookies krävs även för att tillhandahålla individuellt anpassade funktioner på våra webbplatser.


Cookies från tredje part

När du besöker våra webbplatser kan du komma att ta emot cookies från tredje part. Du kan till exempel få cookies från Google. Dessa cookies används för de syften som beskrivs i avsnittet ”Vilka cookies använder vi och varför?”i denna policy. Vi styr inte inställningarna för dessa tredje parts-cookies, så vi föreslår att du granskar dessa tredje parts-webbplatser för mer information om hur de använder cookies och hur du hanterar dem.


Ändra cookie-inställningar

Om du vill ta bort cookies som används av vår webbplats från din webbläsare så kan du radera dem. Anvisningar för hur du tar bort cookies från din dator eller mobila enhet beror på ditt operativsystem och vilken webbläsare du använder. Observera dock att webbplatsernas funktionalitet kommer att påverkas om du återkallar ditt samtycke till användning av cookies på våra webbplatser.


Fungerar webbplatserna utan cookies?

Du kan fortfarande se våra webbplatser, men vissa interaktioner kanske inte fungerar normalt och kommer att försämra webbplatsernas funktionalitet.


Några andra frågor?

 Om du har andra frågor om cookies och användningen av dem på våra webbplatser ber vi dig kontakta oss på privacy@movember.com

 

Bilaga C: Hur synlig är din personliga information?

Under vissa omständigheter kan vi ge dig möjlighet att begränsa den offentliga tillgången till din personliga information.


Dina donationer

Om du inte vill att din donation ska offentliggöras har du möjlighet att göra:


En privat donation

Ditt namn och donationsbeloppet lämnas endast ut till den registrerade Mo Bro eller Mo Sista som du har valt att stödja med din pengainsamling för Movembers räkning. Denna information kommer att finnas tillgänglig i deras privata vy i deras Mo Space; ditt donationsbelopp kommer dock att inkluderas i den totala beräkningen på deras Mo Space.


En anonym donation

Ditt donationsbelopp kommer att visas på den offentliga och privata vyn av Mo Space för den registrerade Mo Bro eller Mo Sista som du har valt att stödja i din penninginsamling för Movembers räkning; ditt namn kommer inte att visas i vare sig den offentliga eller privata vyn av deras Mo Space.


Ditt Mo Space

Om du vill begränsa den offentliga vyn av ditt Mo Space har du två alternativ:


Endast för Movember

Du kan ändra integritetsinställningarna för ditt Mo Space till Endast Movember. Det betyder att ditt Mo Space kommer att vara synligt överallt på våra webbplatser; det kommer dock att döljas från internetsökmotorer (t.ex. Google), så att de inte kan visa ditt Mo Space i sina sökresultat.


Begränsad visning på Movember

Att ändra dina integritetsinställningar för ditt Mo Space till  Begränsad Movember-vy innebär att ditt Mo Space endast kommer att vara synligt för dina understödjare för att göra det möjligt för dem att donera till dig (och till dina teammedlemmar om du är en del av ett Movember-team eller en Movember-utmaning). Ditt Mo Space kommer att döljas för internetsökmotorer (t.ex. Google) och till och med för sökfunktionaliteten på våra webbplatser. Detta innebär att du måste skicka en länk till ditt Mo Space direkt till dina understödjare för att de ska få sina donationer; de kan inte själva söka efter din Mo Space-sida.


Ditt Mo-team

Om du är en del av ett Mo-team har kaptenen för ditt Mo-team tillgång till din och andra medlemmars e-postadresser. 
Att ändra de förvalda integritetsinställningarna i ditt Mo Space till Begränsad Movember-vysäkerställer att ditt Mo Space inte visas på din offentliga Mo-team-sida.


Ditt Movember-evenemang

Du har möjlighet att välja Begränsad vy för varje Movember-evenemang du skapar. Det betyder att ditt Movember-evenemang kommer att döljas så att det inte syns för internetsökmotorer (t.ex. Google) och inte visas i deras sökresultat. På liknande sätt visas det inte heller i resultaten från en allmän sökning på våra webbplatser.
För att bjuda in gäster att delta i ditt Movember-evenemang måste du skicka dem en länk till din evenemangssida.
Observera att ett Mo Space som ändras från offentligt till begränsad Movember-vy, och ett Mo-evenemang som ändras från offentligt till begränsad vy redan kan ha indexerats av en sökmotor och därför kan vara synliga i sökningar i en sökmotor tills den omindexerar ditt Mo Space eller Mo-evenemang. I vissa fall omindexerar sökmotorerna inte sina sökningar, vilket innebär att ditt Mo Space eller Mo-evenemang fortfarande kan visas i dessa sökmotorer även efter att du har ändrat dina profilinställningar. Om du har några betänkligheter kring att en viss sökmotor inte har avlägsnat ditt Mo Space och/eller Mo-evenemang från sina sökresultat ber vi dig kontakta oss på privacy@movember.com.Vi kontaktar då sökmotorföretaget direkt och begär att de raderar hänvisningarna till ditt Mo Space och/eller Mo-evenemang i sina sökresultat.

 

Bilaga D: Kontaktuppgifter för tillsynsmyndigheter 

Här följer kontaktinformationen för tillsynsmyndigheterna i de större länderna där vi verkar.

Land

Myndighet

Länk till webbplats

Australien Office of the Australian Information Commissioner https://www.oaic.gov.au/individuals/how-do-i-make-a-privacy-complaint
 
Kanada The Office of the Privacy Commissioner of Canada https://www.priv.gc.ca/en/report-a-concern/
Länder i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Data Protection Commission (DPC) https://forms.dataprotection.ie/contact
Hongkong Privacy Commissioner for Personal Data, Hong Kong https://www.pcpd.org.hk/english/complaints/how_complaint/complaint/complaint.html
 
Nya Zeeland Office of the Privacy Commission https://www.privacy.org.nz/your-rights/making-a-complaint/
Norge Datatilsynet
 
https://www.datatilsynet.no/en/about-us/contact-us/
Singapore Personal Data Protection Commission https://www.pdpc.gov.sg/Individuals/Complaints-and-Reviews
Sydafrika The Information Regulator (South Africa) http://www.justice.gov.za/inforeg/contact.html
 
Schweiz Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) https://www.melani.admin.ch/melani/en/home/meldeformular.html
Storbritannien Information Commissioner's Office https://ico.org.uk/for-organisations/report-a-breach/
USA State of California – Department of Justice – Office of the Attorney General https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company