Movembers Integritetspolicy

Movembers Integritetspolicy

Senaste revidering 1 oktober 2017​

Vi värnar om din integritet och försöker alltid skydda dina uppgifter på bästa sätt och behandla all information du delar med oss som konfidentiell.

Denna sekretesspolicy beskriver Movembers riktlinjer och procedurer för insamling, användning och delning av dina personliga uppgifter i anknytning till de tjänster som Movember tillhandahåller dig (Tjänster). Genom att använda Movembers webbplats, den mobila webbplatsen eller någon av Movembers appar (nedan kallat Webbplatser) och tillhandahålla dina uppgifter godkänner du denna sekretesspolicy, som kan komma att ändras då och då.

1. Insamling av personlig information:
Du kan lämna dina personliga uppgifter till Movember av en rad olika anledningar, som till exempel:
 • för att få information om eller delta i Movember eller andra initiativ som genomförs av Movember Foundation
 • för att få information om eller bli delaktig i Movembers kampanjer
 • för att få information om belopp som samlats in av Movember Foundation
 • för att köpa produkter eller marknadsföringsartiklar från Movember
 • för att skänka pengar till en Mo Bro eller Mo Sista
 • för att berätta om vad som motiverar dig eller redogöra för din personliga historia
 • för att ansluta till din personliga Tracking-enhet för att delta i Move-initiativet
 • för att ORGANISERA eller delta i ett Mo-evenemang
Dessa personliga uppgifter kan inkludera (men är inte begränsade till) ditt namn, din bild, ålder, födelsedatum, adress, postnummer, mobilnummer, e-postadress, arbetsgivare eller företag, hälsouppgifter, information om spårade aktiviteter, donationshistorik, medlemsuppgifter från de Mo Teams du har tillhört under tidigare kampanjer och de belopp du har skänkt.

Om du köper produkter eller ger en donation till en Mo Bro eller Mo Sista kan du behöva lämna kreditkortsuppgifter eller annan information som tillåter Movember att genomföra transaktionen. Observera att Movember inte sparar betalkortsuppgifter.

Du bestämmer själv hur mycket information du delar med Movember och självklart även om du vill använda våra tjänster, ge en donation, eller på annat sätt delta i Movembers program och events, men för att Movember ska kunna tillhandahålla dessa tjänster eller utföra dessa program och event behöver vi viss information från dig.

2. Anslut till enheter/appar som håller reda på din kondition
När du ansluter en enhet eller app som håller koll på din kondition (Fitness Tracker) till ditt MoSpace för att delta i Move-initaitivet kommer Human API, Inc. att ge Movember tillgång till all historisk information gällande aktivitetsdata som samlats in från din Fitness Tracker. Genom att ansluta din Fitness Tracker till ditt MoSpace går du med på att ge Movember tillgång till alla historiska aktivitetsdata från din Fitness Tracker samt alla nya aktivitetsdata som skapas när din Fitness Tracker är ansluten till ditt MoSpace.
 
Du kan välja vilka aktivitetsdata som ska visas från din Fitness Tracker som en Move-aktivitet på din MoSpace-sida. Movember kommer även i fortsättningen att ha tillgång till dessa aktivitetsdata tills du väljer att koppla ifrån din Fitness Tracker i [detail pathway]-avsnittet på din MoSpace-sida. Om du väljer att koppla ifrån din Fitness Tracker kommer vi att ha fortsatt tillgång till de aktivitetsdata som skapades fram till den tidpunkt du väljer att avsluta kopplingen, men vi kommer inte längre att ha tillgång till framtida aktivitetsdata efter tidpunkten för frånkopplingen.
 
Aktivitetsdata inkluderar aktivitetstyp, varaktighet, distans, steg, kalorier, källinformation (och GPS-koordinater för vissa Fitness Trackers), men detta kan ändras från tid till annan. Aktivitetsdata från din Fitness Tracker tillhandahålls till Movember av Human API, Inc.


3. Hur använder Movember dina personliga uppgifter?​
Den personliga information som du förser Movember med genom Movembers webbplats kan komma att användas i följande syfte:
 • för att förse dig med de produkter eller marknadsföringsartiklar du har begärt
 • för att tillhandahålla information eller annan kommunikation om Movember
 • för att marknadsföra Movember och/eller dess kampanjer och evenemang
 • för att involvera dig i aktuella eller framtida kampanjer och andra initiativ som Movember genomför
 • för att inkludera din bild, ditt namn och dina uppgifter på vår webbsajt om du registrerar dig som Mo Bro eller Mo Sista (dessa kommer inte att visas i offentliga sökreslutat om du väljer begränsad offentlig visning för ditt Mo Space – se nedan)
 • för att inkludera ditt namn, kommentarer och donationsbelopp på våra webbplatser om du skänker pengar till en Mo Bro eller Mo Sista (såvida du inte väljer privat eller anonym donation - se nedan)
 • för att inkludera dig i automatiska utlottningar om du är registrerad Mo Bro eller Mo Sista och uppfyller kriterierna för att vara med i dragningarna, för att ge dig information om hur vi använder de pengar som samlas in genom Movember Foundation
 • för att analysera statistik gällande Movember-gemenskapen
 • för att ge dig möjlighet att engagera dig i hälsoinitiativ
 • för att belöna dig för eller bekräfta ditt deltagande i Movember eller ett Movember-initativ. 
Om du väljer att förse Movember med personlig information samtycker du till att denna information kan komma att visas eller inkluderas på sätt som beskrivits ovan. Du samtycker även till att din personliga information följaktligen kan komma att identifieras, inhämtas och visas av sökmotorer på internet.

4. Hur synliga är mina personliga uppgifter?
I vissa situationer kan vi erbjuda dig alternativet att begränsa den offentliga visningen av din information, till exempel: 
 • Ditt Mo Space – du kan välja begränsad offentlig visning för ditt Mo Bro eller Mo Sista Mo Space.
 • Ditt Mo Team – kaptenen för ditt Mo Team har tillgång till din och andra medlemmars e-postadresser.
 • Ditt Mo-evenemang – du kan välja begränsad synlighet för alla Mo-evenemang du skapar.
  Om du ändrar standardinställningarna på ditt Mo-Space till Begränsad offentlig synlighet och ditt Mo-evenemang till Begränsad synlighet kommer vi att försöka säkerställa att ditt Mo Space och/eller Mo-evenemang inte längre är tillgänglig(a) för allmänna internetsökmotorer och inte är åtkomliga genom en allmän sökning av våra tjänster. Ditt Mo Space kommer inte heller att visas på din offentliga teamsida (om du är med i ett team) eller nätverkssida (om du är med i ett nätverk).
Du bör emellertid vara medveten om att ditt Mo Space trots en begränsad offentlig visning är tillgängligt enligt följande:
 • för användare som söker efter dig  i “Donerings-” sektionen av Movembers tjänster
 • om du är med i ett team kan andra medlemmar i teamet se ditt Mo Space
 • genom en direktlänk till ditt Mo Space. 
Tänk dock på att ett Mo-evenemang som ges Begränsad synlighet kommer att synas om det delas ut på sociala medier.

Observera att ett Mo Space som ändras från offentligt till begränsad offentlig synlighetoch ett Mo-evenemang som ändras från offentligt till begränsad synlighet redan kan ha indexerats av en sökmotor och därför kan vara synliga i sökningar i en sökmotor tills den omindexerar ditt Mo Space eller Mo-evenemang. I vissa fall omindexerar sökmotorerna inte sina sökningar, vilket innebär att ditt Mo Space eller Mo-evenemang fortfarande kan visas i dessa sökmotorer även efter att du har ändrat dina profilinställningar. Om du har några betänkligheter kring att en viss sökmotor inte har avlägsnat ditt Mo Space och/eller Mo-evenemang från sina sökresultat ber vi dig att kontakta oss på sweden@movember.com. Vi kommer då att kontakta sökmotorföretaget direkt och begära att de raderar hänvisningarna till ditt Mo Space och/eller Mo-evenemang i sina sökresultat.
 • Dina donationer – du kan välja att ge:
  • en privat donation – där ditt namn och summan du donerar endast visas för mottagaren i det personliga visningsläget av deras Mo Space, din donation kommer dock att räknas in i totalsumman på deras Mo Space
  • en anonym donation – där summan du donerar visas i mottagarens offentliga och privata visningsläge av deras Mo Space, men ditt namn inte visas i vare sig den offentliga eller privata versionen
5. Preferenser gällande kommunikation:
När du har gått med på att få e-post från Movember kan Movember använda dina personliga uppgifter för att skicka e-post till dig (även i marknadsföringssyfte) om Movember-kampanjen och tillhörande aktiviteter samt de resultat som uppnåtts med de medel som samlats in. I varje e-postmeddelande du får från Movember har du möjlighet att välja att inte ta emot ytterligare meddelanden från Movember.  Du kan även ändra inställningarna för marknadsföring via e-post i inställningarna i avsnittet "Mitt konto" > "Meddelanden" på ditt Mo Space.

6. Delning av personlig information:
Personlig information som samlas in av Movember kan delas med andra företag i Movember-gruppen och dess auktoriserade licensinnehavare.

Vi kan komma att lämna ut dina personliga uppgifter till våra leverantörer och annan tredje part för analys och dataanalys och vid entreprenad av vissa funktioner och tjänster i vars syfte dina personliga uppgifter får hanteras av Movember, för förvaring, samt även för att förbättra våra tjänster. När vi anlitar externa serviceleverantörer kan vi lämna ut dina personliga uppgifter till dem, men endast i den omfattning som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag, eller i de fall det är rimligt att anta att Movember lämnar ut dina uppgifter till tredjepart i ett visst syfte.

Oavsett var i världen du bor har Movember rätt att överföra dina uppgifter till andra länder, inklusive Australien och USA, i behandlingssyfte, vilket även inbegriper analys och lagring.  Detta kan innebära att dina uppgifter överförs till ett land som har lägre standarder för dataskydd än det land du bor i.  Oavsett vart dina uppgifter överförs kan de lämnas ut till domstolar, tillsynsmyndigheter, myndigheter för nationell säkerhet och brottsbekämpning, i enlighet med gällande lagstiftning i den aktuella jurisdiktionen.

Vi kan lämna ut dina personliga uppgifter till plattformar för sociala medier, inklusive, men inte begränsat till, Facebook, så att dessa plattformar för sociala medier kan skicka annonser om framtida Movember-evenemang och -initiativ till dig, samt även i analyssyfte.

Om vi skickar dina uppgifter till Facebook kommer de att kodas innan de skickas och Facebook använder uppgifterna endast under en kort tid i matchningssyfte och raderar dem sedan: https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php

Om du inte vill att dina uppgifter ska skickas till Facebook eller andra plattformar för sociala medier ber vi dig att kontakta oss på sweden@movember.com 

Vi kommer inte att sälja dina personliga uppgifter till någon tredje part.

Movember kommer inte använda eller dela din personliga information i andra situationer än de som beskrivs i denna integritetspolicy – om du inte har godkänt det sätt på vilket den används eller delas – eller om det är nödvändigt att dela informationen för att förhindra brott mot liv och hälsa, undersöka misstankar om brottslig verksamhet, eller om användandet eller utlämnandet krävs eller auktoriseras enligt lag.

7. Säkerhet för och lagring av dina uppgifter:
Movember vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att all information man samlar in hålls säker, vilket även inkluderar att informationen skyddas från missbruk eller förlust samt från obehörig åtkomst, ändring eller avslöjande. Dina personliga uppgifter kan till exempel lagras och underhållas i en säker molnbaserad miljö, som endast behörig personal har tillgång till. Vissa av dessa tjänster tillhandahålls av tredje part med säte i Australien eller USA. Eftersom det inte är möjligt att garantera att data som överförs via internet eller lagras på servrar som är tillgängliga via internet är fullständigt säkra kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för de uppgifter du skickar till oss eller erhåller från oss online.

6. Insyn och ändring av personlig information:
Tillgång till personlig information
Du kan begära tillgång till din personliga information som samlats in via våra tjänster när du vill. Vänligen skicka ett mejl till sweden@movember.com så lovar vi att svara så fort vi kan och i alla fall inom 30 dagar efter att vi mottagit din begäran. Det kan finnas lagliga skäl eller andra bestämmelser som gör att du nekas tillgång till, eller nekas att göra en ändring i, din personliga information. Om detta sker kommer vi att berätta varför.

Ändring av personlig information
Om du anser att den information Movember har om dig inte är korrekt, fullständig eller aktuell, kommer Movember att vidta rimliga åtgärder för att ändra informationen. För att begära en rättelse eller uppdatering av din personliga information vänligen skicka ett mejl till sweden@movember.com.

Klagomål
Om du har något klagomål på hur dina personliga uppgifter hanteras ber vi dig att skicka ett mejl till privacy@movember.com

9. Länkar till andra webbplatser:
Movember ansvarar inte för integritetsbestämmelser eller innehåll på andra webbplatser eller tjänster som länkats till Movembers tjänster. Movember ansvarar inte heller för integritetsbestämmelser hos tredje parts sociala medier eller andra tillhandahållare av tjänster som du kan få tillgång till genom Movembers tjänster. Vi uppmanar dig att läsa de sekretesspolicyer för de webbplatser och tjänsteleverantörer, inklusive, men inte begränsat till Facebook Fundraisers och Facebooks donationsfunktion, som eventuellt kräver att du tillhandahåller ytterligare personliga uppgifter.

10. Cookies:
Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som lagras i din dators minne och på din hårddisk när du besöker vissa webbplatser. Cookies används för att webbplatser ska kunna fungera eller för att ge information till webbplatsens ägare.

Varför använder vi cookies?
Cookies hjälper oss att tillhandahålla tjänster och information som är anpassad efter användaren. Vi använder till exempel cookies på alla våra webbplatser för att samla in anonyma trafikuppgifter och även för att förbättra din upplevelse av webbplatserna (t.ex. genom att om hålla dig inloggad om du begär det).  

I stora drag använder vi cookies på våra webbplatser i följande syften:
 • Analyssyften: Vi använder analytiska cookies som gör att vi kan känna igen, mäta och följa besökare på våra webbplatser. Detta hjälper oss att förbättra och utveckla hur våra webbplatser fungerar, t.ex. genom att avgöra om besökare enkelt hittar den information de söker eller genom att identifiera vilka delar av våra webbplatser som är av störst intresse för dem. I dessa syften kan vi lagra följande:
  • namnet på den domän du använde för att få tillgång till internet
  • tid och datum för ditt besök på våra webbplatser
  • den annons eller internetadress för webbplatsen från vilken du länkade direkt till våra webbplatser
  • de sidor du besöker på våra webbplatser
  • den enhet du använder för att besöka våra webbplatser
  • den geografiska plats från vilken du besökte våra webbplatser
Vi använder även tredje parts tjänsteleverantörer för att tillhandahålla vissa analytiska tjänster som rör våra webbplatser, inklusive (men inte begränsat till) insamling och spårning av de data och den information som nämns ovan. Vi kan dela uppgifter om besökare, inklusive personuppgifter, med dessa tredje parts tjänsteleverantörer för att göra det möjligt för dem att tillhandahålla dessa tjänster. Dessa data kan skickas till dessa tredje parts tjänsteleverantörer och deras lokala eller utländska leverantörer, även i länder där dataskyddet är lägre än i det land du är bosatt.

Användarpreferenser: Vissa cookies på våra webbplatser aktiveras när besökare på våra sidor gör ett val kring sin användning av webbplatsen. Våra webbplatser "kommer ihåg" de inställningar som användaren har valt. Detta gör att vi kan anpassa vissa aspekter av våra webbplatser efter de individuella användarna.

Sessionshantering: Den programvara som driver våra webbplatser använder cookies i tekniska syften som styrs av interna funktioner i våra servrar och applikationer. Vi använder till exempel cookies för att samla information om användarsessioner och för att avgöra vilka alternativ eller sidor som ska visas för att webbplatsen ska fungera.

Funktionssyften: Cookies för funktionssyften lagrar information som krävs för att våra applikationer ska fungera. Om till exempel en intern begäran i en applikation involverar flera olika steg används cookies för att tillfälligt lagra informationen från varje steg för att underlätta genomförandet av användarens övergripande begäran.

Dina cookieinställningar
För att fullt ut kunna använda våra webbplatser måste din dator eller mobila enhet acceptera cookies eftersom våra webbplatser inte fungerar korrekt utan dem. Cookies krävs även för att tillhandahålla individuellt anpassade funktioner på våra webbplatser.

Cookies från tredje part
När du besöker våra webbplatser kan du komma att ta emot cookies från tredje part. Du kan till exempel få cookies från Google. Dessa cookies används i de syften som beskrivs i avsnittet "Varför använder vi cookies?" i denna policy. Vi styr inte inställningarna för dessa cookies från tredje part så vi föreslår att du granskar dessa webbplatser från tredje part för mer information om hur de använder cookies och hur du kan hantera dem.

Ändra cookie-inställningar
Om du vill ta bort cookies som används av vår webbplats från din webbläsare så kan du radera dem. Instruktioner för hur du raderar cookies från din dator eller mobila enhet beror på ditt operativsystem och vilken webbläsare du använder. Observera dock att webbplatsernas funktionalitet kommer att påverkas om du upphäver rätten att använda cookies på våra webbplatser.

11. Förändring av denna policy:
Denna integritetspolicy kan komma att ändras med jämna mellanrum, speciellt då nya regler, lagar och branschföreskrifter introduceras. Alla förändringar i policyn annonserar på Movembers webbplats. Om förändringarna är viktiga kommer vi att meddela dig via mejl.