Movembers Integritetspolicy

Movembers Integritetspolicy

Datum för senaste revision den 26 april 2018 v1.0

Movember har åtagit sig att skydda din integritet och konfidentialitet av alla personuppgifter som du tillhandahåller oss.

Denna integritetspolicy beskriver Movembers riktlinjer och procedurer för insamling, användning, lagring och delning av dina personliga uppgifter i anknytning till de tjänster som Movember tillhandahåller dig.  Genom att använda Movembers webbplats eller appen och tillhandahålla dina uppgifter, samtycker du till denna integritetspolicy som kan komma att ändras då och då.
 
Valet för hur mycket information du tillhandahåller Movember är ditt och om du vill använda Movembers tjänster, ge ett bidrag, eller i övrigt delta i Movembers program och evenemang, begär Movember viss information från dig för att tillhandahålla tjänsterna eller genomföra program och evenemang.  För att försäkra oss om att vi följer lagar om dataskydd frågar vi bara om relevanta personuppgifter som krävs för att kunna erbjuda dig tjänster.
 
Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@movember.com eller skriv till oss på adressen nedan:
 
Den personuppgiftsansvarige för Movember Europe är baserat i London, Storbritannien:
 
Adress:
Movember Europe
PO Box 68600
London
EC1P 1EF
United Kingdom

 


Telefon:  020 7952 2060
 
Vår ansvarige person för dataskydd är:
Stuart Read, Chefsjurist, som du kan kontakta på privacy@movember.com 
 
 
Hur vi samlar in dina personuppgifter.
Vi vill säkerställa att du får kommunicerade meddelanden som är mest relevant för dig, må det vara genom att besöka vår hemsida eller motta e-postmeddelanden, reguljär post, telefonsamtal, text, genom push-meddelanden på vår app, eller ett personligt besök.
 
Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:
När du direkt interagerar med oss – detta kan vara om du frågar om vårt arbete;  när du upprättar ett Mo Space, anmäler dig och samlar in pengar för våra kampanjer;  köper Movember produkter;  ansöker om ett jobb eller när du lämnar dina uppgifter via telefon, e-post, webbsidan eller appen, genom reguljär post, eller ett personligt besök, t.ex. vid Movember evenemang.
 
När du interagerar med oss genom våra partners, till exempel, Distinguished Gentleman’s Ride, och du har lämnat ditt samtycke för att dina kontaktuppgifter kan överföras till oss.
 
När du interagerar med oss via andra tredje parter – det kan handla om du att du ger ett bidrag via en tredje part som Just Giving och ger ditt samtycke för att din personliga information ska delas med oss.
 
När du besöker vår hemsida – samlar vi in information som kan inkludera vilka sidor du frekventerar allt som oftast och vilka tjänster, evenemang eller information är av största intresse för dig.  Vi kan också komma att spåra vilka sidor du besöker när du klickar på länkar i e-post som du får från oss.  Vi använder oss av kakor som hjälper oss att driva vår webbsida effektivt och göra förbättringar för att säkerställa att vi tillhandahåller den bästa tjänsten (Se nedan för mer information om användningen av kakor).
 
Från övrig information som är offentligt tillgänglig – för att kunna skräddarsy vår kommunikation och nå ut till potentiella insamlingskampanjer inom företagsvärlden, samt enskilda bidragsgivare, kan vi samla in information om dig från allmänt tillgängliga källor, som LinkedIn, Companies House, plattformar för social media och webbsökmotorer som Google. Vi kan komma att använda tredje part som samlar in offentligt tillgänglig data som en tjänst, och säkerställa att de följer kraven på lagen om dataskydd i sina procedurer för insamling, innan någon sådan data delas.
 
För mer information om hur vi samlar in dina personuppgifter anges nedan i förhållande till de syften för behandling av dina personuppgifter.
 
 
Våra syften för behandling av personuppgifter
Nedan anges alla syften med behandling av personuppgifter som Movember åtar sig, som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter för att uppnå syftet:
 
 
Att hålla dig informerad om Movembers insamlingskampanjer, våra evenemang, hälsoinformation och nyheter om Movember Foundation, och de otroliga resultaten som uppnåtts med de medel som samlats in.
Vi kommer att be om din e-postadress för att kunna ge denna information till dig.  Du kommer att behöva ‘samtycka’ för att kunna ta emot dessa e-postmeddelanden från oss, och kan avbryta prenumerationen när som helst genom att ändra dina kontoinställningar när du är inloggad på webbplatsen. Du kan också klicka på länkarna ‘avbryta prenumeration’ eller ‘uppdatera e-postinställningar’ längst ner på e-postmeddelanden,  eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@movember.com.  Du kan också välja att avsluta att höra från oss och andra välgörenhetsorganisationer genom Fundraising Preference Service som upprättats av tillsynsmyndigheten för insamling av pengar i Storbritannien.
 
 
Att tillhandahålla supportrar med en Mo Space sida för att visa insamlingsaktiviteter du åtar dig tillsammans med pengar som samlats in
Vi tillhandahåller våra supportrar med en personlig insamlingscentral, kallad Mo Space, vilket gör det möjligt för användarna att visa upp sina aktiviteter, motiv, samla in donationer och hitta verktyg och stöd för insamlingskampanjen.
 
När du anmäler dig för en insamlingskampanj, kommer du automatiskt att få dagliga uppdateringar skickade till dig på det belopp som samlats in och meddelas om några nya donationer har gjorts till dig.  Du kan begränsa mottagandet av dessa e-postmeddelanden via dina kontoinställningar.
 
Vi har implementerat inställningar på Mo Space så att du kan begränsa den offentliga visningen av dina personuppgifter:
 
Beskrivning av integritetsinställningar på Mo Space
 
Offentlig
Din sida Mo Space är synlig för alla på Movember.com och är också åtkomlig för webbplatsens sökmotorer för att visa i sina sökresultat
 
Endast Movember
Din Mo Space är synlig överallt på Movember.com men är dold från webbplatsens sökmotorer.  Detta är standardinställningen för alla användare. 
 
Begränsad visning på Movember
Din Mo Space kommer bara att vara synlig för att göra det möjligt för supportrar att göra en donation till dig och dina teammedlemmar.  Din Mo Space är dold från webbplatsens sökmotorer och genom den primära sökfunktionen på Movember.com.
 
Om du är involverad i en insamlingskampanj som en del av Mo-teamet, kommer din chef för Mo-team att kunna komma åt teamens e-postadresser. Du kan välja bort detta med alternativet ‘Teamkommunikation’ i avsnittet för integritet ‘Mitt konto’.
 
I vissa fall utför sökmotorerna ingen omindexering av sina sökningar, vilket innebär att Mo Space och/eller Movember händelse kan fortfarande visas i dessa sökmotorer, även efter att du har ändrat dina profilinställningar. Om du har en farhåga för att en viss sökmotor inte har tagit bort din Mo Space och/eller Movember händelse från deras sökresultat, ska du kontakta oss på privacy@movember.com och vi kommer att kontakta sökmotorn direkt för att begära borttagning av referensen till din Mo Space och/eller Movember händelsen i deras sökresultat. 
 
Vi vill att våra Mo Sistas och Mo Bros ska få ut det mesta av att använda Mo Space. Därför kommer vi att skicka några användbara e-postmeddelanden när du kommer igång.
 
Vi vill uppmuntra dina insatser för insamling av pengar så vi anmäler alla Mo Bros och Mo Sistas som har registrerat sig på uk.movember.com till vår årliga prisdragning.  Vi meddelar våra vinnare via e-post.  Du kan välja bort att delta in den automatiska prisdragningen genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@movember.com
 

Att göra en donation
Du har möjlighet att göra din donation anonymt skulle du välja att göra så, och beloppet på din donation visas på Mo Space, dock inte ditt namn.
 
Om du köper produkter eller gör en donation till en Mo Bro eller Mo Sista, kan du förse Movember med kreditkortsuppgifter och annan information som gör att Movember kan behandla transaktionen. Observera att Movember inte lagrar kreditkortsinformation.
 
Vi kan ge dig antingen ett personligt eller företagskvitto, när du gör din donation.  Vi behöver en e-postadress för att kunna ge dig detta.
 
Gift Aid (Storbritannien)
Gift Aid är ett schema du kan välja som gör det möjligt för registrerade välgörenhetsorganisationer att återkräva skatt på en donation gjorts av en brittisk skattebetalare, vilket bidrar till att öka antalet donationer.  Vi kommer att behöva ditt namn och din adress för att behandla detta, och som vi endast kommer att använda för detta ändamål.  Denna information tillhandahålls HMRC (den brittiska skatte- och tullmyndigheten, ansvarig för insamling av skatter i Storbritannien) som gör det möjligt för donationen görs.  För att säkerställa att uppgifterna är korrekta, använder vi tredje part för att rensa data innan vi gör de tillgängliga för HMRC. Detta säkerställer att åtkomst till dessa data är begränsad och säker.  För mer information om Gift Aid kan hittas här:
https://www.gov.uk/claim-gift-aid
 
Vi är juridiskt skyldiga att behålla uppgifter om donationer i 6 år, inklusive information om gåvohjälp.  Vi har ett arkiveringsschema på plats för att säkerställa att uppgifter inte hålls längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål.
 
Landspecifika bestämmelser
Vi är skyldiga att tillhandahålla givares personuppgifter, namn och skattenummer, till spanska tillsynsmyndigheter på årsbasis.  Vi är skyldiga att tillhandahålla kopior på alla bidragsintäkter för vår tyska kampanj till den tyska tillsynsmyndigheten för att uppfylla skattekraven. Bidragsgivarens namn, adress plus uppgifter om donationen tillhandahålls via våra skatterådgivare i Tyskland.
 
 
Köpa Movember produkter eller varor
Vi kommer att behöva dina kontaktuppgifter samt betalningsuppgifter när du köper produkter eller varor från Movember för att säkerställa att vi kan skicka dina inköp till rätt adress.  Om du köper produkter eller gör en donation till en Mo Bro eller Mo Sista, kan du förse Movember med kreditkortsuppgifter och annan information vilket tillåter Movember att behandla transaktionen. Observera att Movember inte sparar kreditkortsuppgifter.  Vi använder oss av Shopify, detaljhandelsplattformen online, för att behandla dina beställningar och betalningar.
 
 
För att övervaka och säkerställa optimala resultat av mäns hälsoinitiativ som finansieras av Movember
De netto beloppen som samlas in av våra fundraisers och bidragsgivare är engagerade i program som stödjer prostatacancer, testikelcancer, mental hälsa och förebyggande av självmord  samt mäns hälsoinitiativ som drivs av Movember Foundation eller genom våra mäns hälsopartners som Prostate Cancer UK och Scottish Association of Mental Health.
 
För projekt som finansieras inom en forskningsram, strävar vi efter att säkerställa att forskare får korrekta forskningsetiska godkännanden vilket gör att vi kan säkerställa att alla deltagare förses med information gällande hur deras deras personuppgifter behandlas och till vem det kan delas med som en del av det särskilda projektet, innan de får sitt samtycke att delta.
 
Det är viktigt att vi kan mäta resultaten i dessa projekt för att säkerställa att de finansierade programmen är av världsklass och anpassade till våra strategiska resultat.  En viktig skyldighet är att se till att vi endast får anonymiserade data från program för detta ändamål.
 
Vi finansierar de flesta program genom en öppen offentlig ansökningsprocedur, och gör det möjligt för någon att bli underrättad om kommande möjligheter till anslag.  För att möjliggöra detta, ber vi om forskares kontaktuppgifter för att vi ska kunna meddela dem om möjligheterna.
 
Vi ber att få höra om din erfarenhet, huvudsakligen genom användning av undersökningar, och på resultaten av våra program.  Vi gör det antingen via tredje part eller våra egna webbplatser. Där mottagare av program från Movember väljer att tillhandahålla denna direkta återkoppling, kommer Movember analysera data för att säkerställa att programmen levererar resurserna, informationen eller ingripanden för att förbättra deras hälsoresultat. 
 
 
Annonsera vårt arbete genom digitala annonser
Vi använder digitala byråer när vi ska annonsera arbetet hos Movember genom digitala annonser som uppnås med hjälp av e-postadresser och kakor (se nedan för mer information om kakor).
 
Om vi skickar dina uppgifter till Facebook för detta ändamål, kommer de att bli nonsensdata innan de skickas, och Facebook använder bara kort uppgifterna för matchande ändamål, för att sedan radera dem: https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php  

Om du önskar avstå från att ha dina uppgifter skickade till Facebook eller andra sociala medieplattformar i syfte för riktad marknadsföring, kontakta oss på privacy@movember.com
 
 
Personuppgifter som tillhandahålls Movember av partnerorganisationer
Vi samarbetar nära med partnerorganisationer och vill ge dig en möjlighet att höra mer om Movembers arbete via andra webbplatser som du kan komma att besöka vad gäller mäns hälsa.  Vi kommer att sträva efter att våra partnerorganisationer erhåller ditt samtycke innan några kontaktuppgifter görs tillgängliga för Movember.
 
Vi tar emot personuppgifter från partnerorganisationer som ger möjligheter till att samla in pengar för Movember, och som vi behöver för revisionsändamål (se nedan).
 
 
Personuppgifter som ges till Movember via plattformar för insamlingskampanj
Movember samlar också in medel via plattformar för insamlingskampanj online, som Just Giving, Virgin Money Given, BT My Donate och Pay it Forward (Nederländerna).  Personuppgifter som tillhandahålls på dessa externa plattformar för insamlingskampanj skickas till oss för att vi ska kunna uppfylla våra revisionskrav (se nedan). 
 
 
För att du ska kunna logga in på din Mo Space genom att använda Facebooksidan
När du loggar in på din Mo Space med din Facebooksida, blir du ombedd att uppge din offentliga profil på Facebook, vilken alltid är synlig på Facebook, och din e-postadress för att kunna aktivera kontot.  Det finns också ett alternativ för åtkomst till din vänlista och arbetshistorik om du väljer det
 
 
För att du ska kunna skapa en Facebook Fundraiser och få donationer kopplade till din Movember fundraising sida.
För att du ska kunna använda den här funktionen, måste du logga in på din Mo Space med Facebook.  När du har gjort detta, kommer att bli ombedd om att få tillstånd till att ‘Hantera dina Fundraisers’ som gör det möjligt för oss att skapa en Facebook Fundraiser åt dig. Du kan sedan sedan visa de sammanlagda insamlade bidragen från både Mo Space och Facebook.
 
 
För att vi ska kunna skicka dig Push-meddelanden genom Movember appen
Vi har utformat vår Movember app för att spegla webbplatsens funktionalitet - så att de satta dataskyddsprinciperna i relation till vår hemsida även gäller för Movember appen. Vi kan också tillhandahålla direktmeddelanden via ‘push-meddelanden’ genom appen. 
 
Du kommer att bli ombedd att ansluta dig till att motta ‘push-meddelanden’ från oss.  Detta tillåter att en smart telefon kan ta emot och visa sociala medier eller aviserade SMS-meddelanden även när apparatens skärm är låst.  Vi använder en tredje parts mobilplattform som vi ger ditt förnamn och kön så att våra push-meddelanden kan anpassas.
 
Vi använder push-meddelanden för att berätta om Movembers insamlingskampanjer, våra evenemang, hälsoinformation och nyheter om Movember Foundation, samt delar med dig de otroliga resultaten som uppnåtts med de medel som samlats in.  Vi kan också skicka dig motivationsmeddelanden eller förslag som hjälper dig att samla in för Movember Foundation. 
 
 
Personuppgifter bearbetade för sysselsättningsändamål
Vi behandlar personuppgifter för sysselsättningsändamål i enlighet med lagstiftningen om dataskydd och arbetsförpliktelser.  Vi behöver personuppgifter vid bearbetning av kandidaters ansökningar till Movember.  För anställda på Movember behöver personuppgifter och kontaktuppgifter i nödsituationer som hålls säkert och endast åtkomlig av personalavdelningen.  Direkta funktionsansvariga chefer för personal som innehar relevant information om sina anställda eller om sökande för anställning anvisas att vidta rimliga steg för att säkerställa att dessa personuppgifter hålls säkert.  I skattesyfte är vi lagligen skyldiga att behålla alla anställningsuppgifter i 7 år, varefter vi kommer att se till att all personlig information tas bort från våra pappers- och elektroniska system.
 
Vi behandlar hälsodata för sjukfrånvaro, så att lämpliga säkerhetsåtgärder är på plats för denna behandling av ‘speciella kategorier’ av personuppgifter, enligt definitionen i Allmänna dataskyddsförordningen 2018.
 
Vi behåller personuppgifter relaterade till professionellt medlemskap för att säkerställa att nödvändiga ackrediteringar upprätthålls.
 
Vi använder externa leverantörer för vår lönehantering och pensionsförsäkring för anställda.  Vi har lämpliga avtal på plats för att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten av personuppgifter som tillhandahållits för dessa ändamål.
 
Vi erbjuder även personalen möjlighet att träffa en oberoende finansiell rådgivare för pensionsrådgivning som kräver personuppgifter i relation till de anställdas lön för att ge skräddarsydda råd. 
 
 
I redovisningssyfte
Välgörenhetsorganisationer ska granskas varje år för att säkerställa att våra finansiella rapporter är fria från felaktigheter, och säkerställa att våra interna finansiella kontroller är solida.  Vi är skyldiga att göra all information tillgänglig för detta ändamål, men säkerställa att åtkomst till personuppgifter är begränsad genom att endast tillhandahålla dem åtkomst på plats, och genom att ta bort identifierare där det är lämpligt när så krävs för att lämna uppgifter för detta ändamål. Externa revisorer är bundna av revisionsstandarder som innefattar kontroller för att säkerställa att de behandlar alla konfidentiella personuppgifter som de kommer åt medan de utför revisioner.  Vi är också föremål för revisioner av tillsynsmyndigheter i Storbritannien och Europa.  
 
 
Att kommunicera Movembers resultat till våra styrelsemedlemmar och berörda intressenter
Där supportrar har gett sitt samtycke att visas i videoklipp eller att dela med sig av sin personliga historia, kan vi komma att presentera dessa till våra styrelsemedlemmar och berörda intressenter som en del av vår resultatrapportering.   Generellt sätt, kommer all data som presenteras styrelsen för ändamål om resultatrapportering att anonymiseras.
 
 
Att förse våra supportrar med insamlingspaket
Vi kommer att behöva din postadress för att förse dig med ett insamlingspaket när du begär ett.  Vi kan också använda din postadress då och då för att säga tack för dina insatser för insamling av medel.För att du ska kunna ansluta dig till fitnessspårningsenheter och appar som stödjer dina insamlingsaktiviteter
Som en del av Movembers fitnessutmaning “Rör på dig”, kan du ansluta din fitnessspårningsenhet eller app (Fitnessspårare) till ditt Movember-konto via tredje parts tjänsteleverantör som heter Human API, Inc, så att dina data för fitnessaktivitet kan visas på din Mo Space insamlingssida
 
Vi använder Human API, Inc, för detta ändamål eftersom det tillåter oss att erbjuda anslutningar till olika fitnessspårare genom ett system så att vi kan ta emot data from different types of fitnessspårare i ett standardformat.
 
När du väljer att ansluta din fitnessspårare, ger du Human API, Inc, tillåtelse att komma åt och lagra alla befintliga aktivitetsdata från din fitnessspårare, samt ditt samtycke till åtkomst och lagring för all framtida aktivitetsdata du kan komma att skapa, fram till det att väljer att koppla bort din fitnessspårare.  Human API, Inc, kommer sedan att dela med sig av din aktivitetsdata till Movember så att den är synlig på din Mo Space.  Movember kommer att endast komma åt och lagra aktivitetsdata som skapades efter att du anslutit din fitnessspårare till din Mo Space.
 
Aktivitetsdata innefattar aktivitetstyp, varaktighet, distans, steg, kalorier, källinformation (och GPS-koordinater som vissa fitnessspårare är utrustade med) men kan ändras från tid till annan beroende på vilken enhet som används.  Du kan välja vilken aktivitetsdata so ska visas på din Mo Space. Du kan också välja att automatiskt lägga ut alla dina aktivitetsdata från din fitnessspårare till din Mo Space.
 
Human API, Inc och Movember fortsätter att ta emot din aktivitetsdata såvida inte och fram till att du väljer att koppla bort din fitnessspårare i avsnittet Mitt konto.
 
När du väljer att koppla bort din fitnessspårare, har du valet att antingen:
 
Koppla bort och Keep my Moves
Movember kommer inte längre ha åtkomst till dina framtida aktivitetsdata registrerad på din fitnessspårare.  Movember kommer fortfarande åtkomst till dina aktivitetsdata för att visa de träningsaktiviteter du har valt att visa på din Mo Space.  Human API, Inc. kommer inte längre ha åtkomst till dina framtida aktivitetsdata, och Movember skickar en begäran å dina vägnar att ta bort alla aktivitetsdata från deras databas.
 
Koppla bort och ta bort mina data
Movember kommer inte längre ha åtkomst till dina framtida aktivitetsdata registrerad av din fitnessspårare och kommer att radera alla aktivitetsdata från vår databas.  Human API, Inc. kommer inte längre ha åtkomst till dina framtida aktivitetsdata, och Movember skickar en begäran å dina vägnar att ta bort alla aktivitetsdata från deras databas.
 
Notera att vi återställer den här aspekten på Mo Space årligen i linje med vårt kampanjår. Movember kommer inte behålla dina aktivitetsdata i mer än ett år om du inte väljer något av alternativen ovan.  Human API, Inc. kommer fortsättningsvis att ha åtkomst till din aktivitetsdata efter återställning av Mo Space.  Kontakta oss på privacy@movember.com för att begära att Movember skickar en förfrågan å dina vägnar att ta bort alla dina aktivitetsdata från Human API, Inc. databas.
 
Human API, Inc. Integritetspolicy och villkor kan läsas här:-
https://www.humanapi.co/privacy-policy
https://www.humanapi.co/end-user-termsFör att vi ska kunna kommunicera med våra företags fundraisers
Vi söker aktivt efter företagskontakter via tillgänglig information från webbplatser som är offentliga, t.ex. LinkedIn och Facebook eller genom att utföra Google-sökningar.  Vi kommer att behandla företags e-postadresser som personuppgifter för detta ändamål
 
 

Movembers allmänna integritetspolicy


 
Nedan anges de tekniska och organisationsskyddsåtgärder som tillämpas av Movember för att säkerställa att dina personuppgifter hålls konfidentiellt och säkert av Movember och våra partnerorganisationer / tredje parts leverantörer <br />​  
 
Laglig grund för bearbetning
Vi kommer att be om ditt samtycke för de flesta bearbetningar av personuppgifter. Dock kommer viss bearbetning vara baserad på legitima intressen eller i syfte att ingå ett kontrakt t.ex. där vi behöver vissa personuppgifter för att tillhandahålla en tjänst som du väljer att använda.  Vi skulle bara förlita oss på den lagliga grunden för legitima intressen där vi kan vara säkra på att vi inte skulle använda dina data på ett sätt som du inte skulle förvänta dig med beaktande av dina rättigheter och intressen.
 
 
Upplysande av personlig information:
Vi kan komma att lämna ut dina personliga uppgifter till våra leverantörer och annan tredje part för analys och dataanalys och vid entreprenad av vissa funktioner och tjänster i vars syfte dina personliga uppgifter får hanteras av Movember, för förvaring, samt även för att förbättra våra tjänster. När vi anlitar externa serviceleverantörer kan vi lämna ut dina personliga uppgifter till dem, men endast i den omfattning som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag, eller i de fall det är rimligt att anta att Movember lämnar ut dina uppgifter till tredje part i ett visst syfte. Vi kommer inte att sälja dina personliga uppgifter till någon tredje part. Movember kommer inte använda eller avslöja dina personuppgifter utom i enlighet med denna integritetspolicy, om du inte har samtyckt till användning eller avslöjande, eller där avslöjande är nödvändig för att förhindra skada på liv eller hälsa, till att undersöka eventuella misstänkta olagliga aktiviteter eller där användning eller avslöjande är nödvändig eller auktoriserad enligt lag.Säkerhet och lagring av din information:
Movember tar rimliga steg för att säkerställa säkerheten av all information som samlas in, inklusive att informationen är skyddad mot missbruk och förlust och från obehörig åtkomst, ändring eller avslöjande. Till exempel, kan dina personuppgifter lagras och underhållas i en säker molnbaserad miljö, och som endast kan nås av behörig personal. Vissa av dessa tjänster är värd av tredje part i Australien och USA. Eftersom ingen dataöverföring via internet eller information som lagras på servrar som är åtkomliga via internet kan garanteras vara helt säker, kan vi inte lämna garantier eller säkerställa säkerheten för att all information du skickar till oss eller tar emot från oss online.
 
Det kan ibland vara nödvändigt att överföra personuppgifter utomlands, och då särskilt till Australien och USA.  När detta behövs, kan informationen överföras till länder eller territorier runt om i världen.  Alla överföringar som görs kommer att vara i överensstämmelse alla aspekter gällande Allmänna dataskyddsförordningen och tillhörande lagstiftning.  Varhelst dina uppgifter överförs, kan de kommas åt av domstolar, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter och nationella säkerhetsmyndigheter, i enlighet med relevant jurisdiktion. 
 
Behålla dina personuppgifter.
Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det anses nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, bland annat för att uppfylla alla juridiska krav, bokföring, revision eller rapporteringskrav.  Vi kan också behålla dina personuppgifter under en rimlig period efteråt, så att vi kan svara på eventuella uppföljningsförfrågningar eller klagomål.
 
 
Dina rättigheter i förhållande till personlig information:
Dina rättigheter i förhållande till hur organisationer behandlar dina personuppgifter har förbättrats avsevärt enligt den nya allmänna dataskyddsförordningen 2018.  Nedan beskrivs hur Movember ska säkerställa att vi uppfyller alla dessa utökade rättigheter.
 
1.  Rätten att bli informerad
Din rätt att bli informerad om de personuppgifter vi bearbetar anges i denna integritetspolicy som regelbundet kommer att ses över för att du ska få korrekt information.
 
2.  Rätten till åtkomst
Du kan begära åtkomst till dina personuppgifter som samlats in av Movember. Skicka ett e-postmeddelande till privacy@movember.com och vi kommer att anstränga oss att svara så snart som möjligt och i vilket fall som helst inom en kalendermånad efter mottagandet av din förfrågan.  Det kan finnas några lagliga eller reglerande orsaker till varför åtkomst eller ändring nekades. Om detta är fallet, kommer vi att berätta varför.
 
3.  Rätten till korrigering
Om du anser att några av dina personuppgifter som innehas av Movember inte är korrekta, kompletta eller aktuella, kommer Movember att vidta rimliga åtgärder för att rätta till informationen. Du kan göra en begäran om rättelse antingen muntligt eller skriftligt.  För att begära att dina personuppgifter korrigeras eller uppdateras, ska du skicka ett e-postmeddelande till privacy@movember.com Vi kommer att besvara din förfrågan inom en kalendermånad.
 
4.  Rätten att radera
Också känd som ‘rätt att bli bortglömd’, kan du nu begära att dina bearbetade personuppgifter och som hålls av oss ska raderas, om det inte finns något annat lagligt krav för oss att fortsätta att bearbeta uppgifterna, i vilket fall detta kommer att förklaras till dig som svar på din förfrågan.  Du kan begära att vi raderar dina data antingen muntligt eller skriftligt.  Vi kommer att besvara din förfrågan inom en kalendermånad.
 
5.  Rätten att begränsa bearbetning
På samma sätt som din rätt att begära borttagning av dina personuppgifter, kan du begära att vi begränsar bearbetningen där du har frågeställningar med innehållet i den information vi har eller hur vi har bearbetat dina uppgifter.  I dessa fall skulle vi bara tillämpa restriktionen under en viss tid, medan vi överväger din begäran om att göra det. Du kan begära att vi begränsar behandlingen, antingen verbalt eller skriftligt.  Vi kommer att svara på din förfrågan inom en kalendermånad
 
6.  Rätten till uppgiftsportabilitet
Där det är tekniskt utförbart Vi kommer att sträva efter att ge dig en kopia av dina personuppgifter i ett format som enkelt kan överföras till en annan organisation.  Vi kommer att besvara din förfrågan inom en kalendermånad.  Observera att denna rätt endast gäller automatiserad information som du initialt lämnat samtycke till oss att använda eller där vi använde informationen för att teckna ett avtal med dig.
 
7.  Rätten att invända
Du har rätt att invända mot oss att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte eller där behandlingen är grundad på legitima intressen.
 
8.  Rättigheter i relation till automatiserad beslutsfattande och profilering
Movember bearbetar inte några personuppgifter för automatiserad beslutsfattande eller för profilering enligt definitionen i förordningen.
 
Kontakta oss på privacy@movember.com för att utöva någon av dina rättigheter enligt ovan.
 

Klagomål
Om du har ett klagomål om hanteringen av dina personuppgifter, ska du skriva till adressen som ges ovan eller skicka ett e-postmeddelande till privacy@movember.com.
 
Om du fortfarande inte är nöjd med resultatet av ditt klagomål, kan du skriva till Kommissionärens kontor för information på följande adress:
 
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
 
Du kan också kontakta Information Commissioner’s Office genom att använda deras onlineformulär:  https://ico.org.uk/global/contact-us/email/
 
 
Annonsering och analyser på webbplatsen:
 
Pixlar
En pixel är en liten mängd kod på en webbsida eller i ett e-postmeddelande som används av organisationer för att lära sig hur användarna interagerar med vissa webbinnehåll som hjälper oss att förbättra våra tjänster och anpassa din upplevelse.  Pixlar använder sig av av online-identifierare för att göra det tillsammans med en anonymiserad version av ditt sociala media-ID.  Vi kan inte se några personuppgifter för enskilda användare, men de samlade uppgifterna sparas och bearbetas av sociala medier.
 
Du kan ändra dina inställningar eller välja bort anpassade annonser på webbplatsen genom Facebook och Twitter nedan:
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
 
 
Länkar till andra webbplatser
Movember ska inte belastas med något ansvar för integritetspraxis eller innehåll på någon annan webbplats eller tjänst som är kopplad till en hemsida, eller för integritetspraxis av någon tredje parts sociala media eller andra tjänsteleverantörer som du kan komma åt via en webbplats. Vi rekommenderar dig att läsa de integritetspolicyer för de webbplatser och tjänsteleverantörer, inklusive, men inte begränsat till Facebook Fundraisers och Facebooks donationsfunktion, som eventuellt kräver att du tillhandahåller ytterligare personliga uppgifter.


IP-adress
Ip-adressen (Internet Protocol Address) är en unik adress för datorenheter som exempelvis personliga datorer, tablets, surfplattor och smarta telefoner använder för att identifiera sig och kommunicera med andra enheter i IP-nätverket.
 
Movember använder IP-adresser för att säkerställa att våra användare ansluts till rätt version av vår webbplats beroende på varifrån du kopplar upp till vår webbplats.  Vi använder också webblogginformation som tillhandahålls via IP-adressen. Detta för att förstå problemen som användare kan uppleva medan de använder vår hemsida för att säkerställa en sömlös tjänst. 
 
Kakor:
Vad är kakor?
Kakor är små textfiler som lagras i din dators minne och på din hårddisk när du besöker vissa webbplatser. Kakor används för att webbplatser ska kunna fungera eller för att ge information till webbplatsens ägare. Varför använder vi kakor?
Kakor hjälper oss att tillhandahålla tjänster och information som är anpassad efter användaren. Vi använder till exempel kakor på alla våra webbplatser för att samla in anonyma trafikuppgifter och även för att förbättra din upplevelse av webbplatserna (t.ex. genom att om hålla dig inloggad om du begär det).I stora drag använder vi kakor på våra webbplatser i följande syften:
 • Analyssyften: Analyssyften: Vi använder analytiska cookies som gör att vi kan känna igen, mäta och följa besökare på våra webbplatser. Detta hjälper oss att förbättra och utveckla hur våra webbplatser fungerar, t.ex. genom att avgöra om besökare enkelt hittar den information de söker eller genom att identifiera vilka delar av våra webbplatser som är av störst intresse för dem. I dessa syften kan vi lagra följande:
  • namnet på den domän du använde för att få tillgång till internet
  • tid och datum för ditt besök på våra webbplatser
  • annonsen eller internetadressen på webbplatsen som du kopplade direkt till våra webbplatser
  • de sidor du besöker på våra webbplatser
  • den enhet du använder för att besöka våra webbplatser
  • den geografiska plats från vilken du besökte våra webbplatser

Vi använder även tredje parts tjänsteleverantörer för att tillhandahålla vissa analytiska tjänster som rör våra webbplatser, inklusive (men inte begränsat till) insamling och spårning av de data och den information som nämns ovan. Vi kan dela uppgifter om besökare, inklusive personuppgifter, med dessa tredje parts tjänsteleverantörer för att göra det möjligt för dem att tillhandahålla dessa tjänster. Sådan data kan skickas till de tredje partens tjänsteleverantörer och deras lokala utländska leverantörer, där standarden för dataskydd kan vara lägre än i det landet du bor.
 • Användarinställningar:: Vissa kakor på våra webbplatser aktiveras när besökare på våra sidor gör ett val kring sin användning av webbplatsen. Våra webbplatser "kommer ihåg" de inställningar som användaren har valt. Detta gör att vi kan anpassa vissa aspekter av våra webbplatser efter de individuella användarna.
   
 • Sessionshantering:: Den programvara som driver våra webbplatser använder kakor i tekniska syften som styrs av interna funktioner i våra servrar och applikationer. Vi använder till exempel kakor för att samla information om användarsessioner och för att avgöra vilka alternativ eller sidor som ska visas för att webbplatsen ska fungera.
   
 • Funktionssyften:: Kakor för funktionssyften lagrar information som krävs för att våra applikationer ska fungera. Om till exempel en intern begäran i en applikation involverar flera olika steg används cookies för att tillfälligt lagra informationen från varje steg för att underlätta genomförandet av användarens övergripande begäran.
Dina kakinställningar
För att fullt ut kunna använda våra webbplatser måste din dator eller mobila enhet acceptera kakor eftersom våra webbplatser inte fungerar korrekt utan dem.. Kakor krävs även för att tillhandahålla individuellt anpassade funktioner på våra webbplatser. Tredje parts kakor
När du besöker våra webbplatser, kan du komma att ta emot kakor från tredje part. Du kan till exempel få kakor från Google. Dessa cookies används i de syften som beskrivs i avsnittet "Varför använder vi cookies?" i denna policy. Vi styr inte inställningarna för dessa kakor från tredje part så vi föreslår att du granskar dessa webbplatser från tredje part för mer information om hur de använder kakor och hur du kan hantera dem. Ändra kakinställningar
Om du vill ta bort kakor som används på vår webbplats från din webbläsare, kan du radera dem. Anvisningar för hur du tar bort kakor från din dator eller mobila apparat beror på ditt operativsystem och vilken webbläsare du använder. Observera dock, att webbplatsernas funktionalitet kommer att påverkas om du upphäver rätten att använda kakor på våra webbplatser.
 
 
Google Analytics
Vår webbplats använder Google Analytics som tillhandahåller rapporter om trafikdata på webbplatsen. Det hjälper oss att förstå användningen och säkerställer att vi fortsättningsvis kan förbättra din upplevelse när du använder vår webbplats.
Du kan ändra dina inställningar eller välja att avsluta Google Analytics här:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
 
 
Ändringar i denna integritetspolicy:
Denna integritetspolicy kan komma att ändras från en tid till annan, och då särskilt som nya regler, bestämmelser och branschkoder införs. Ändringar i integritetspolicyn publiceras på vår hemsida.  Om vi finner att ändringarna är av väsentlig betydelse, kommer vi att meddela dig via e-post.