Testikelcancer

Vi arbetar för att säkerställa att män och pojkar som har eller har haft testikelcancer får den behandling och vård som krävs för att de ska må bra, fysiskt och mentalt.
 

Varför testikelcancer?

I de flesta fall (mer än 95 %) innebär diagnosen testikelcancer etablerade behandlingar och en positiv utgång. Men det finns tyvärr en liten andel män och pojkar vars sjukdomsförlopp inte får en positiv utgång. Mer behöver göras för att hjälpa dem genom diagnos och behandling och vidare in i ett långt och hälsosamt liv efter cancern.


 

Så tacklar vi testikelcancer

Vi sammanför människor för att samarbeta kring lösningar som kommer att innebära en fundamental förändring för hur män med testikelcancer behandlas och ges stöd. Vi finansierar initiativ som:

1. Fördjupa den vetenskapliga förståelsen av testikelcancer, dess behandlingar och resultat.

 

2. Tillhandahålla proaktivt stöd för män och pojkar som drabbas av testikelcancer, samt även de drabbades familjer.

 

3. Utbilda män och pojkar i riskfaktorer och uppmana dem att söka behandling.

 

Vår roll som global samordnare gör oss unika. Vi har etablerat oss och har tillgång till resurser och forskare i 21 länder. Detta gör att vi befinner oss i en unik position att samla in och investera betydande belopp i forskning kring testikelcancer.

Ladda ner vår fullständiga finansieringsstrategi (PDF, endast på engelska)


 

Program som vi finansierar

2013 utökade vi vår globala åtgärdsplan (GAP) till att även inkludera testikelcancer. GAP är ett globalt initiativ som helt bedrivs av Movember Foundation. Vi finansierar även lands- och samfundsspecifika program för testikelcancer tillsammans med ledande organisationer på området, i de fall där dessa program förväntas ha stor inverkan och kan utvidgas till nationell eller internationell nivå.


En innovativ global strategi

 

Vår globala åtgärdsplan (GAP)

Vår globala åtgärdsplan (GAP) sammanför kliniker och forskare från hela världen för att snabbare nå resultat för män som lever med prostata- och testikelcancer.Några av de senaste initiativen mot testikelcancer runt om i världen

 

Genombrott i forskningen kring testikelcancer

Vi finansierade den största och mest omfattande sekvenseringsstudien av testikeltumörer som hittills har publicerats. Detta har lett till flera viktiga upptäckter som ökar vår förståelse av testikelcancer och hur den ska behandlas effektivt.

 

Stöd till det europeiska bidraget till TIGER-försöken

Vi har gjort gemensam sak med EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) och finansierar en multinationell klinisk prövning för att avgöra vilken behandling som fungerar bäst för män som tidigare har behandlats för testikelcancer, men som har fått återfall.
Vi finansierar TIGER trail i Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Schweiz.

 

Se alla program för testikelcancer (endast på engelska) 

Trots att testikelcancer är den vanligaste cancerformen bland unga män är det ofta en bortglömd cancerform eftersom den upptäcks tidigt och kan behandlas. Våra projekt granskar områden där investeringarna är otillräckliga, t.ex. tillgången till hälsovårdstjänster och behandlingsalternativ vid återfall.

- Paul Villanti, Programchef