Vår finansieringsstrategi

Mer måste göras för att hantera de specifika problem som påverkar mäns hälsa. Vi är den ledande globala organisationen när det gäller att aktivt arbeta för att förbättra mäns hälsa och vi har därför perfekta förutsättningar för att vidta åtgärder.

 

De fem principer som formar vår investeringsstrategi

  1. Främja och underlätta nationellt och globalt samarbete
  2. Förstå, främja och förespråka för mäns hälsa
  3. Samla fakta om vad som fungerar och kickstarta hållbara insatser
  4. Mobilisera män att bli bättre informerade, aktiva och mer sociala
  5. Investera i biomedicinsk och klinisk forskning om prostata- och testikelcancer


Ladda ner en fullständig översikt över vår investeringsstrategi (PDF, endast på engelska)
 

 

Prostatacancer

Den näst vanligaste cancerformen bland män.

Vår strategi för finansiering kring prostatacancer


 

Testikelcancer

Antalet nya fall har nästan fördubblats de senaste 50 åren.

Vår strategi för finansiering kring testikelcancer


 

Mental ohälsa

En man dör på grund av självmord varje minut.

Vår strategi för finansiering kring mental hälsa


 

Innovation på global nivå

Vi kan inte nå våra mål utan att bygga en rörelse med partners på alla nivåer i regeringar, forskningssamfund och samhället i stort. Detta måste ske globalt, med resultat som delas över gränser och tillåter oss att nå ut till fler. Vi skapar innovativa lösningar med hjälp av ny idéer och ny teknologi för att lösa långlivade problem.

 

Vår globala åtgärdsplan (GAP)

Genom att sammanföra mer än 350 av världens främsta forskare inom prostata- och testikelcancer från 90 institutioner möjliggör vår globala åtgärdsplan (GAP) en ny och oöverträffad nivå av globalt forskningssamarbete som tidigare inte förekommit inom cancerforskningen.

Hur det fungerar

Allt eftersom kommer forskarna att samlas och dela med sig av information om vad som fungerade och vad som inte fungerade och på så sätt undvika att samma forskningsinsatser upprepas. Detta ger bättre avkastning på de medel som Movember Foundation och andra organisationer investerar i forskning kring prostata- och testikelcancer.

Ytterligare information

 

TrueNTH

TruthNTH är ett nytt och revolutionerande interventionsprogram som hjälper män med prostatacancer att få tillgång till vård och stöd som förbättrar deras livskvalitet. Detta inkluderar information om behandling, livsstilsråd, delade erfarenheter med andra som har överlevt prostatacancer och bättre tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal.

En av de viktigaste punkterna i TruthNTH-programmen är att män får större kontroll över sin hälsa under sin prostatacancerbehandling, inklusive ett antal träningsprogram som innefattar både fysisk aktivitet och näringslära. Programmen utförs lokalt på orten och i hemmet.

En global fond med tillgångar på 40 miljoner australiska dollar har avsatts hittills för att göra TruthNTH till världens största enskilda investering för förebyggande av och program för prostatacancer.

Ytterligare information

 

Initiativ inom prostatacancer

Dessa initiativ förbättrar hälsoeffekter för män genom att fokusera på variationer i vården och genom att engagera kliniker och forskare från 14 olika länder världen över. Initiativen bygger på att samla in och rapportera uppgifter om hur män mår under loppet av sin prostatacancerbehandling tillsammans med forskning som är utformad för att granska vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Länder som för närvarande har prostatacancerinitativ inkluderar Australien, Danmark, Finland, Irland, Italien, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike. Två nya initativ har nyligen tillkännagivits:

Projekt 1: Prostatacancerinitiativ, jämföra och reducera variation

Detta projekt kommer att hjälpa oss att bättre förstå vilka kliniska metoder som skapar bättre resultat för män med lokaliserad prostatacancer.

Projekt 2: Resultat prostatacancer, långt framskriden prostatacancer

Detta omfattar insamling av kliniska data, prover och patientuppgifter från 5 000 män runt om i världen med långt framskriden prostatacancer.

Dessa investeringar utgör ett viktigt åtagande för Movember Foundation för att förbättra kliniska metoder och resultat för män med prostatacancer runt om i världen.

Ytterligare information 

Säkerställa att pengarna används där de behövs som mest

Utöver globala initiativ sponsrar vi även många olika landsspecifika och lokala program, där vi säkerställer att de kunskaper som förvärvas delas framöver.

Vi rapporterar om alla initiativ vi finansierar så att vi alltid kan stå till svars och för att säkerställa att vi utvärderar resultaten av dessa initiativ, lär oss och blir bättre.


Läs rapporter om den forskning vi finansierar (endast på engelska) 

Omvandla kunskap till handling

Vi använder forskningsresultat för att påskynda omsättningen av nya idéer till praktik, delar med oss av information och uppmuntrar andra organisationer att göra samma sak.

Processen att omvandla kunskap till handling syftar till att se att rätt information når rätt personer, i rätt tid och på det mest effektiva sättet. Detta säkerställer att de bästa forskningsrönen ligger till grund för policys, program och metoder, och därigenom förbättrar mäns hälsa världen över.


Ladda ner vår fullständiga strategi för att omvandla kunskap till handling (PDF, endast på engelska)