1 av 4 kommer att drabbas av mental ohälsa någon gång i livet..

510 000 män dör på grund av självmord varje år. Det är en person varje minut.

Depression är den vanligaste orsaken till funktionshinder i världen.


Mental hälsa: Därför är det viktigt

Vem som helst, oavsett ålder, kan drabbas av mental ohälsa. Många män har svårt för att prata om sina problem och försöker att vara "starka och tysta" i stället för att söka stöd och hjälp – trots de negativa effekter detta kan få. Det är viktigt att vara proaktiv när det gäller din mentala hälsa: Känn till riskfaktorer och symptom och håll kontakt med vänner och familj.Hur du kan få hjälp

Om du eller någon du känner har problem med mental ohälsa är det viktigaste första steget att prata med någon. Det kan vara din läkare, din familj, dina vänner eller en anonym person på en hjälplinje - det finns råd och effektiva hjälpmedel att tillgå.


Få hjälp direkt

Kyrkans Jourtjänst

 

Besök hemsidan eller ring 031-800 650

beyondblue

Support or information around depression and anxiety including accessing immediate support through the beyondblue Support Service and additional resources on suicide prevention

Conversations Matter

Conversations Matter resources assist communities to talk about suicide in ways that breaks down stigma and increase understanding and support for those thinking about suicide and/ or those affected by suicide.

MensLine Australia

A dedicated service for men with relationship and family concerns.

Kids Helpline

An Australia-wide 24/7 telephone and online counselling and support service for young people aged 5 to 25.

Headspace

Offers information, support and services for young people aged 12 to 25.

Have the Conversation

is a guide which explains how having a conversation can help people feel less alone and more supported in getting help for anxiety and depression.

HeadsUpGuys

A men’s depression resource funded by the Movember that provides guys with information and practical tips to manage and prevent depression. Includes resources for family.

Mindhealthconnect

Provides mental health and wellbeing information, online projects, helplines and news.


Riskfaktorer

Det finns ett antal faktorer som är kopplade till en ökad risk att drabbas av mental ohälsa, bland annat:

  • Tidigare problem med mental ohälsa, personligen eller i familjen
  • Alkohol- och drogmissbruk
  • Allvarlig sjukdom
  • Isolering eller ensamhet
  • Arbetslöshet, hemlöshet, konflikter eller andra påfrestande livssituationer

Om du anser att du själv eller någon du känner är i riskzonen

Det är viktigt att du säger något. Kontakta läkare, psykolog/ psykiater eller någon av ovanstående hjälporganisationer.För en kopia av våra referenser, skicka ett email till references@movember.com