Mental hälsa: Därför är det viktigt

Vem som helst, oavsett ålder, kan drabbas av mental ohälsa. Många män har svårt för att prata om sina problem och försöker att vara "starka och tysta" i stället för att söka stöd och hjälp – trots de negativa effekter detta kan få. Det är viktigt att vara proaktiv när det gäller din mentala hälsa: Känn till riskfaktorer och symptom och håll kontakt med vänner och familj.


 

Hur du kan få hjälp

Om du eller någon du känner har problem med mental ohälsa är det viktigaste första steget att prata med någon. Det kan vara din läkare, din familj, dina vänner eller en anonym person på en hjälplinje - det finns råd och effektiva hjälpmedel att tillgå.

 

Få hjälp direkt

Mind

 

Besök hemsidan eller ring 08–34 70 65

 

Riskfaktorer

Det finns ett antal faktorer som är kopplade till en ökad risk att drabbas av mental ohälsa, bland annat:

  • Tidigare problem med mental ohälsa, personligen eller i familjen
  • Alkohol- och drogmissbruk
  • Allvarlig sjukdom
  • Isolering eller ensamhet
  • Arbetslöshet, hemlöshet, konflikter eller andra påfrestande livssituationer

Om du anser att du själv eller någon du känner är i riskzonen

Det är viktigt att du säger något. Kontakta läkare, psykolog/ psykiater eller någon av ovanstående hjälporganisationer.