The Movember Foundation

Våra pappor, partner, bröder och vänner står inför en hälsokris som det inte pratas om. Män dör i förtid. Vi har inte råd att tiga stilla.

Det är därför vi vidtar åtgärder.

Vi är den enda välgörenhetsorganisationen som fokuserar på mäns hälsa globalt, året runt. Vi jobbar för att komma till rätta med några av de största hälsoproblem som män står inför: prostatacancer, testikelcancer, mental ohälsa och självmord.

Vi vet vad som fungerar för män och hur vi ska hitta och finansiera den mest banbrytande forskningen som får både lokal och global genomslagskraft. Vi får inga statliga bidrag, vilket innebär att vi kan ifrågasätta nuvarande metoder och snabbare investera i det som fungerar. I 15 år har vi finansierat mer än 1 200 projekt kring mäns hälsa runt om i världen.

2030 kommer vi att ha minskat antalet män som dör i förtid med 25 %.

Vår strategi handlar om att finnas där män behöver oss som mest.

Vi vet vad som fungerar för män. Vi förändrar hur forskning om mäns hälsa bedrivs och hur hälso- och sjukvården når ut till och stöder män.

Vi tar inte emot några statliga bidrag, vilket innebär att vi kan ifrågasätta nuvarande metoder och snabbare investera i det som fungerar.

Läs om vårt arbete:

Vi rapporterar om alla initiativ vi finansierar så att du kan se vilka effekter dina bidrag har.

Tack vare stödet från våra Mo Bros och Mo Sistas har vi finansierat mer än 1 200 projekt som har bidragit till att rädda och förbättra mäns liv, världen över. Vi har kämpat för att hjälpa män att leva lyckligare, mer hälsosamt och längre sedan 2003. Miljontals människor har gjort gemensam sak med oss.

Från 30 till 5  miljoner mustascher – det hade inte varit möjligt utan er.

Från en blygsam start 2003 har Movember växt och blivit en verkligt global rörelse med stöd från mer än 5  miljoner Mo Bros och Mo Sistas.

Movember Foundation skulle inte ha varit där vi är idag utan entusiasmen från alla dessa män och kvinnor världen över. Vi arbetar ständigt med att vara aktuella, att hålla alla intressenter informerade och att alltid vara transparenta och ansvarstagande i alla våra åtaganden.

Vår vision

Att ha en bestående inverkan på mäns hälsa.