2019 Global finansiell översikt

 


20 länder
399,441 Mo Bros & Mo Sisters

 


796 miljoner kronor insamlat för mäns hälsa
 

 

2019 lyfte Movembers community mäns hälsa i 20 länder runt om i världen. Tack vare mer än 399,441 mustascher samlade vi in 796 miljoner kronor i donationer.

Tack vare dessa bidrag kan vi öka medvetenheten om mäns hälsa, investera i viktiga initiativ och driva Movember varje år. På en global nivå bekämpar vi några av de största problemen som drabbar män: prostatacancer, testikelcancer, mental ohälsa och fysisk inaktivitet.

Program som vi finansierar


 

Fördelning av insamlade medel från Movember-kampanjen 2019: 64.5 % till mäns hälsa, 13.2% til behållna medel, 16.4 % till kampanjkostnader och 5.9 % till administrativa kostnader.

Vårt fokus på kostnader och skalekonomi har resulterat i en proportion mellan kostnader och insamlade medel på 22.3 %.

Kostnader som faller inom ramarna för välgörenhet och administration inkluderar:
  • Administrativa avgifter vid kreditkortstransaktioner
  • Systemutveckling och teknik för att hantera donationer på ett säkert sätt
  • Bankavgifter
  • Juridiska kostnader
  • Löner till administrativ personal
  • Telekommunikations- och datorutrustning
  • Försäkring
  • Kontorshyra och underhållskostnader
  • Resor

 

Globala årsrapporter

Sedan grundandet har vi arbetat för att vara mycket effektiva, transparenta och ansvarsfulla. Vi publicerar en årsrapport i september varje år som innehåller uppgifter om förra årets kampanj, finansiella uppgifter och resultat.

Läs vår globala årsrapport (PDF, endast på engelska)