Finans 2016: Kommer snart

 

Movember återvände under 2016 för en ny månad av håriga välgärningar. Vårt räkenskapsår slutar i april och vi genomgår därefter en oberoende revision. Vår årsrapport och det finansiella resultatet från Movember 2016 kommer att publiceras när revisionen är färdig i september.

  

2015 Global finansiell översikt

 


21 länder
485,720 Mo Bros & Mo Sistas

 


531 miljoner kronor insamlat för mäns hälsa
 

 

2015 lyfte Movembers community mäns hälsa i 21 länder runt om i världen. Tack vare mer än 485,720 mustascher samlade vi in 531 miljoner kronor i donationer.

Tack vare dessa bidrag kan vi öka medvetenheten om mäns hälsa, investera i viktiga initiativ och driva Movember varje år. På en global nivå bekämpar vi några av de största problemen som drabbar män: prostatacancer, testikelcancer, mental ohälsa och fysisk inaktivitet.

Program som vi finansierar


 

Fördelning av insamlade medel från Movember-kampanjen 2015: 75.2 % till mäns hälsa, 4% til behållna medel, 13.7 % till kampanjkostnader och 7.1 % till administrativa kostnader.

Vårt fokus på kostnader och skalekonomi har resulterat i en proportion mellan kostnader och insamlade medel på 20.8 %.

Kostnader som faller inom ramarna för välgörenhet och administration inkluderar:
  • Administrativa avgifter vid kreditkortstransaktioner
  • Systemutveckling och teknik för att hantera donationer på ett säkert sätt
  • Bankavgifter
  • Juridiska kostnader
  • Löner till administrativ personal
  • Telekommunikations- och datorutrustning
  • Försäkring
  • Kontorshyra och underhållskostnader
  • Resor

 

Globala årsrapporter

Sedan grundandet har vi arbetat för att vara mycket effektiva, transparenta och ansvarsfulla. Vi publicerar en årsrapport i september varje år som innehåller uppgifter om förra årets kampanj, finansiella uppgifter och resultat.

Läs vår globala årsrapport (PDF, endast på engelska)