2017 Global finansiell översikt

 


20 länder
301,943 Mo Bros & Mo Sistas

 


564 miljoner kronor insamlat för mäns hälsa
 

 

2017 lyfte Movembers community mäns hälsa i 20 länder runt om i världen. Tack vare mer än 301,943 mustascher samlade vi in 564 miljoner kronor i donationer.

Tack vare dessa bidrag kan vi öka medvetenheten om mäns hälsa, investera i viktiga initiativ och driva Movember varje år. På en global nivå bekämpar vi några av de största problemen som drabbar män: prostatacancer, testikelcancer, mental ohälsa och fysisk inaktivitet.

Program som vi finansierar


 

Fördelning av insamlade medel från Movember-kampanjen 2017: 72.3 % till mäns hälsa, 4.9% til behållna medel, 16.5 % till kampanjkostnader och 6.3 % till administrativa kostnader.

Vårt fokus på kostnader och skalekonomi har resulterat i en proportion mellan kostnader och insamlade medel på 22.8 %.

Kostnader som faller inom ramarna för välgörenhet och administration inkluderar:
  • Administrativa avgifter vid kreditkortstransaktioner
  • Systemutveckling och teknik för att hantera donationer på ett säkert sätt
  • Bankavgifter
  • Juridiska kostnader
  • Löner till administrativ personal
  • Telekommunikations- och datorutrustning
  • Försäkring
  • Kontorshyra och underhållskostnader
  • Resor

 

Globala årsrapporter

Sedan grundandet har vi arbetat för att vara mycket effektiva, transparenta och ansvarsfulla. Vi publicerar en årsrapport i september varje år som innehåller uppgifter om förra årets kampanj, finansiella uppgifter och resultat.

Läs vår globala årsrapport (PDF, endast på engelska)