Ledarskap och
styrelse

Movember är en välgörenhet som bedriver sin verksamhet i 20 länder och vi måste därför följa en rad föreskrifter och bestämmelser. Vi tar detta ansvar på största allvar och har gjort ett åtagande om att följa bästa praxis i fråga om transparens, redovisningsskyldighet och ledning.

Download a copy of our Governance Framework

Ledarskaps- och styrelsestruktur

Movember leds av en styrelse som delegerar vissa delar av sitt arbete till specialkommittéer för att säkerställa att organisationen uppfyller högsta möjliga standard.

Movember Foundations styrelse

Styrelsens roll är att se till att Movember bibehåller högsta standard när det gäller resultat, styrning, ansvarstagande, transparens och kostnader i förhållande till insamlade medel. Styrelsen granskar de verkställande direktörernas arbete med Programmes. Vår styrelse består av medlemmar med stor erfarenhet och en mängd olika expertkunskaper.

Alla styrelsemedlemmar arbetar gratis för att bidra till Movember fokus på att minimsera de administrativa kostnaderna. De nedan nämnda styrelsemedlemmarna (med samma funktioner) utgör även styrelsen för Movember Europe.

Kellie Johnston
Non-Executive Director

 
Damien Angus
Non-Executive Director

 
Linnsey Caya
Non-Executive Director

 
Rob Moodie
Non-Executive Director

 
Deanna Lomas
Non-Executive Director

 
Travis Garone
Non-Executive Director
 
Rochelle Webb
Non-Executive Director

 
Cass Dunn
Non-Executive Director
 
          

Globalt ledarteam

Vårt globala ledarteam ansvarar för verkställandet av de strategier som styrelsen utformar och säkerställer att relevanta, transparenta och rättvisande resultat uppnås som är i linje med Movember Foundations vision.

Michelle Terry
Verkställande Direktör
Juliette Smith
Chef för Marknadsföring
Elaine Farrelly
Huvudstrategi Betjänad
Paul Villanti
Verkställande direktör, program 
Angela Webster
Verkställande Direktör
Andrew Gerkens
Chief People Officer
Chris Taylor
Chief Experience Officer
Tahir Tanveer
Chief Information Officer
Korey Allchin
Chief Growth Officer

Global vetenskapskommitté

Granskar implementeringen av Movember globala åtgärdsplan och tillhandahåller strategiskt ledarskap och råd kring forskning om prostata- och testikelcancer.

Global rådgivande kommitté för mäns hälsa

Granskar implementeringen av Movember Foundations globala stratergi för mäns hälsa. Styr prioriteringsarna för våra investeringsmöjligheter i mäns hälsa genom:

  • Strategiskt ledarskap om möjligheter och luckor på området mäns hälsa och välmående
  • Etablerar arbetsgrupper för att utnyttja landsspecifik eller lokal expertis
  • Hjälper till vid utformningen av och deltar i globala aktiviteter för att förmedla insikter från våra hälso för män
Judy Y. Chu
Chair
Affilierad fakultetsmedlem, programmet för humanbiologi, Stanford University

Don McCreary
Past-Chair
Konsult för mäns hälsa och ägare av DRM Scientific Consulting
Steven Cummins
Professor i befolkninghälsa, London School of Hygiene and Tropical Medicine
Nancy Rhodes
universitetslektor, School of Communication, Ohio State University
Jon Willis
Forskningschef, University of Queensland Poche Centre for Indigenous Health, University of Queensland
Peter Norman Levesque
Ordförande vid Institute for Knowledge Mobilization, Ottawa
Daphne Watkins
Docent och chef för projektet YBMen, University of Michigan
Kathryn Page
Psykolog och rådgivare inom mental hälsa och mental hälsa på arbetsplatsen, Deloitte Consulting, Melbourne