Ledarskap och
styrelse

Movember är en välgörenhet som bedriver sin verksamhet i 20 länder och vi måste därför följa en rad föreskrifter och bestämmelser. Vi tar detta ansvar på största allvar och har gjort ett åtagande om att följa bästa praxis i fråga om transparens, redovisningsskyldighet och ledning.

Ledarskaps- och styrelsestruktur

Movember leds av en styrelse som delegerar vissa delar av sitt arbete till specialkommittéer för att säkerställa att organisationen uppfyller högsta möjliga standard.

Movember Foundations styrelse

Styrelsens roll är att se till att Movember bibehåller högsta standard när det gäller resultat, styrning, ansvarstagande, transparens och kostnader i förhållande till insamlade medel. Styrelsen granskar de verkställande direktörernas arbete med Programmes. Vår styrelse består av medlemmar med stor erfarenhet och en mängd olika expertkunskaper.

Alla styrelsemedlemmar arbetar gratis för att bidra till Movember fokus på att minimsera de administrativa kostnaderna. De nedan nämnda styrelsemedlemmarna (med samma funktioner) utgör även styrelsen för Movember Europe.

Nick Reece
Chair


Nick, som är en av de ursprungliga trettio Mo Bros från det första Movember någonsin, har arbetat för Australiens centrala statsförvaltning och för två delstatsledare och en premiärminister. Han innehar för närvarande posten som biträdande borgmästare för staden Melbourne och har en verkställande roll vid Melbournes universitet. I över ett decennium tjänstgjorde Nick som direktör för The Big Issue, Australiens mest framgångsrika sociala företag, och han har varit direktör för Movember sedan 2013. I sin roll som styrelseordförande är en av Nicks främsta prioriteringar för 2021 att förbättra mångfald och inkluderande inom organisationen.
Simon Traynor
Non-Executive Director


Efter att ha ägnat mer än 25 år åt att arbeta med några av de mest kända globala sport- och livsstilsvarumärkena är Simon nu icke-verkställande chef för både vinstdrivande och ideella organisationer på heltid. Han har varit delaktig i Movember i ett decennium och varit styrelseledamot de senaste fem åren, inklusive en period som tillfällig vd år 2019. Simon har stor kommersiell erfarenhet och en djup förståelse av Movembers uppdrag, gemenskap och värderingar.
Luke Slattery
Non-Executive Director


Movember föddes när Luke träffade sin kompis Travis Garone över en öl 2003. Deras idé om att återinföra mustaschen som en modegrej ledde till ett en månad långt mustasch-odlar-evenemang med deras vänner. Under åren som följde växte Movember till världens största hälsorörelse för män. Efter att ha arbetat heltid med Movember i nästan sju år fortsatte Luke att vara verksam inom flera ideella organisationer. Han är nu licensieringschef inom koncernen Cotton On, Australiens största globala detaljist.
Kellie Johnston
Non-Executive Director


Kellie har över 25 års erfarenhet av att arbeta med några av de största varumärkena i Australien, inklusive ANZ, Seven Network, Melbourne & Olympic Parks och Pacific Magazines. Hon har för närvarande en verkställande roll inom Australian Unity, ett medlemsägt hälso-, omsorgs- och vårdföretag. Kellie har mer än tio års erfarenhet som styrelseledamot i globala ideella organisationer, inklusive Röda korset och Make-A-Wish. Kellie tillför expertis inom varumärkesstrategi, marknadsföring, kommunikation, problemhantering och penninginsamling.  
Damien Angus
Non-Executive Director


Damien är strategikonsult med över 20 års erfarenhet och specialiserar sig på att arbeta med myndigheter och företag för att utveckla och införa strategier för att tillgodose deras hälso- och vårdbehov. Damien har varit Movember-anhängare under lång tid (han odlade sin första Mo 2008) och har tillför erfarenhet av att hjälpa till att navigera två högt respekterade ideella organisationer: Dietitians Australia och Skin Health Institute.
Linnsey Caya
Non-Executive Director


Med 20 års erfarenhet av att tillhandahålla offentliga och privata företag med juridisk rådgivning inom en rad olika sektorer tillför Linnsey Movember expertis inom bolagsstyrning, myndighetsverksamhet, riskhantering och internationella kommersiella transaktioner. Hon har även lång erfarenhet av att bistå ideella företag genom sitt arbete med Boardriders Foundation (tidigare Quiksilver Foundation) och Beckstrand Cancer Foundation, som stöder familjer som har ekonomiska svårigheter på grund av en cancerdiagnos.
Rob Moodie
Non-Executive Director


Rob är legitimerad läkare och arbetade som doktor på Australiens landsbygd och över hela Afrika innan han bytte till folkhälsa med fokus på hiv/aids på delstaten Victorias hälsodepartement, Världshälsoorganisationen, Burnet Centre och FN:s samlade program mot hiv/aids (UNAIDS). Han är för närvarande professor i folkhälsa vid Melbourne School of Population and Global Health. Rob har arbetat för flera ideella organisationer, inklusive Rädda barnen och Läkare utan gränser. Han har ett stort intresse för förebyggande av icke-smittsamma sjukdomar, hälsofrämjande och ojämlikheter i hälsa mellan olika befolkningsgrupper. Rob har varit styrelseordförande för National Preventative Health Taskforce och Federal Minister's Men's Health Reference Group – det enda federala organet med fokus på mäns hälsa som någonsin har funnits.
Deanna Lomas
Non-Executive Director


Deanna har 20 års erfarenhet av driftsverksamhet och driftsutveckling i Australien, Storbritannien, Asien och Afrika, vilket innefattar ett antal kommersiella och verksamhetsledande roller inom gruvdrift, olja, gas, FMCG och återförsäljning. Deanna har även arbetat med flera ideella organisationer, bl. a. som volontär i 15 år inom stiftelsen Make-A-Wish. Hon är för närvarande mentor inom Kilfinan Australia, en gemenskap som fokuserar på att bygga icke-vinstdrivande ledarskapskapacitet.
Professor Colleen Nelson
Non-Executive Director

 
Travis Garone
Non-Executive Director

Globalt ledarteam

Vårt globala ledarteam ansvarar för verkställandet av de strategier som styrelsen utformar och säkerställer att relevanta, transparenta och rättvisande resultat uppnås som är i linje med Movember Foundations vision.

Michelle Terry
Verkställande Direktör
Juliette Smith
Chef för Marknadsföring
Elaine Farrelly
Huvudstrategi Betjänad
Paul Villanti
Verkställande direktör, program
Charlotte Webb
chef för insamlings- och utvecklingschef
Angela Webster
Verkställande Direktör

Global vetenskapskommitté

Granskar implementeringen av Movember globala åtgärdsplan och tillhandahåller strategiskt ledarskap och råd kring forskning om prostata- och testikelcancer.

Global rådgivande kommitté för mäns hälsa

Granskar implementeringen av Movember Foundations globala stratergi för mäns hälsa. Styr prioriteringsarna för våra investeringsmöjligheter i mäns hälsa genom:

  • Strategiskt ledarskap om möjligheter och luckor på området mäns hälsa och välmående
  • Etablerar arbetsgrupper för att utnyttja landsspecifik eller lokal expertis
  • Hjälper till vid utformningen av och deltar i globala aktiviteter för att förmedla insikter från våra hälso för män
Judy Y. Chu
Chair
Affilierad fakultetsmedlem, programmet för humanbiologi, Stanford University

Don McCreary
Past-Chair
Konsult för mäns hälsa och ägare av DRM Scientific Consulting
Steven Cummins
Professor i befolkninghälsa, London School of Hygiene and Tropical Medicine
Nancy Rhodes
universitetslektor, School of Communication, Ohio State University
Jon Willis
Forskningschef, University of Queensland Poche Centre for Indigenous Health, University of Queensland
Peter Norman Levesque
Ordförande vid Institute for Knowledge Mobilization, Ottawa
Daphne Watkins
Docent och chef för projektet YBMen, University of Michigan
Kathryn Page
Psykolog och rådgivare inom mental hälsa och mental hälsa på arbetsplatsen, Deloitte Consulting, Melbourne

Global kommitté för hälsoresultat kring prostatacancer

Tillhandahåller strategiskt ledarskap, översyn, granskning och råd kring lösningar, programmes och interventioner gällande prostatacancer.