Ledarskap och styrelse

Movember är en välgörenhet som bedriver sin verksamhet i 20 länder och vi måste därför följa en rad föreskrifter och bestämmelser. Vi tar detta ansvar på största allvar och har gjort ett åtagande om att följa bästa praxis i fråga om transparens, redovisningsskyldighet och ledning.

Ledarskaps- och styrelsestruktur

Movember leds av en styrelse som delegerar vissa delar av sitt arbete till specialkommittéer för att säkerställa att organisationen uppfyller högsta möjliga standard.

Movember Foundations styrelse

Styrelsens roll är att se till att Movember bibehåller högsta standard när det gäller resultat, styrning, ansvarstagande, transparens och kostnader i förhållande till insamlade medel. Styrelsen granskar de verkställande direktörernas arbete med Programmes. Vår styrelse består av medlemmar med stor erfarenhet och en mängd olika expertkunskaper.

Alla styrelsemedlemmar arbetar gratis för att bidra till Movember fokus på att minimsera de administrativa kostnaderna. De nedan nämnda styrelsemedlemmarna (med samma funktioner) utgör även styrelsen för Movember Europe.

John Hughes
ordförande
Paul Villanti
VD, Programmes
Andrew Gibbins
styrelesledamot
Professor Colleen Nelson
styrelseledamot
Nick Reece
styrelseledamot
Katherine Howard
styrelseledamot
Simon Traynor
styrelseledamot
Kellie Johnston
styrelseledamot

Globalt ledarteam

Vårt globala ledarteam ansvarar för verkställandet av de strategier som styrelsen utformar och säkerställer att relevanta, transparenta och rättvisande resultat uppnås som är i linje med Movember Foundations vision.

Juliette Smith
Tillförordnad marknadsföringschef
Elaine Farrelly
driftschef
Paul Villanti
VD, program
Charlotte Webb
chef för insamling och utveckling
Stuart Read
Tillförordnad chefsjurist
 
 
 
 

Global vetenskapskommitté

Granskar implementeringen av Movember Foundations globala åtgärdsplan och tillhandahåller strategiskt ledarskap och råd kring forskning om prostata- och testikelcancer.

Global rådgivande kommitté för mäns hälsa

Granskar implementeringen av Movember Foundations globala stratergi för mäns hälsa. Styr prioriteringsarna för våra investeringsmöjligheter i mäns hälsa genom:

  • Strategiskt ledarskap om möjligheter och luckor på området mäns hälsa och välmående
  • Etablerar arbetsgrupper för att utnyttja landsspecifik eller lokal expertis
  • Hjälper till vid utformningen av och deltar i globala aktiviteter för att förmedla insikter från våra hälso för män
Don McCreary
Past-Chair
Konsult för mäns hälsa och ägare av DRM Scientific Consulting
Judy Y. Chu
Chair
Affilierad fakultetsmedlem, programmet för humanbiologi, Stanford University

Steven Cummins
Professor i befolkninghälsa, London School of Hygiene and Tropical Medicine
Nancy Rhodes
universitetslektor, School of Communication, Ohio State University
Jon Willis
Forskningschef, University of Queensland Poche Centre for Indigenous Health, University of Queensland
Peter Norman Levesque
Ordförande vid Institute for Knowledge Mobilization, Ottawa
Daphne Watkins
Docent och chef för projektet YBMen, University of Michigan
Kathryn Page
Psykolog och rådgivare inom mental hälsa och mental hälsa på arbetsplatsen, Deloitte Consulting, Melbourne

Global kommitté för hälsoresultat kring prostatacancer

Tillhandahåller strategiskt ledarskap, översyn, granskning och råd kring lösningar, programmes och interventioner gällande prostatacancer.

Finans- och revisionskommitté

Säkerställer att den information som presenteras för styrelsen är pålitlig och kvalitativ, att de interna kontrollerna är pålitliga och att den externa revisionen är effektiv.

Ersättningskommitté

Fastställer organisationens ersättningspolicy, vilket inkluderar granskning och fastställande av ersättning till VD, programchefer och andra personer på nyckelpositioner.