Ledarskap och styrelse

Movember Foundation är en välgörenhet som bedriver sin verksamhet i 21 länder och vi måste därför följa en rad föreskrifter och bestämmelser. Vi tar detta ansvar på största allvar och har gjort ett åtagande om att följa bästa praxis i fråga om transparens, redovisningsskyldighet och ledning.

Ledarskaps- och styrelsestruktur

Movember Foundation leds av en styrelse som delegerar vissa delar av sitt arbete till specialkommittéer för att säkerställa att organisationen uppfyller högsta möjliga standard.

Movember Foundations styrelse

Styrelsens roll är att se till att Movember Foundation bibehåller högsta standard när det gäller resultat, styrning, ansvarstagande, transparens och kostnader i förhållande till insamlade medel. Styrelsen granskar de verkställande direktörernas arbete med Programmes. Vår styrelse består av medlemmar med stor erfarenhet och en mängd olika expertkunskaper.

Alla styrelsemedlemmar arbetar gratis för att bidra till Movember Foundations fokus på att minimsera de administrativa kostnaderna. De nedan nämnda styrelsemedlemmarna (med samma funktioner) utgör även styrelsen för Movember Europe.

John Hughes
ordförande
Paul Villanti
VD, Programmes
Andrew Gibbins
styrelesledamot
Professor Colleen Nelson
styrelseledamot
Nick Reece
styrelseledamot
Katherine Howard
styrelseledamot
Simon Traynor
styrelseledamot
Kellie Johnston
styrelseledamot

Globalt ledarteam

Vårt globala ledarteam ansvarar för verkställandet av de strategier som styrelsen utformar och säkerställer att relevanta, transparenta och rättvisande resultat uppnås som är i linje med Movember Foundations vision.

Kevin Edwards
marknadsföringschef
Elaine Farrelly
driftschef
 
Paul Villanti
VD, program
Charlotte Webb
chef för insamling och utveckling
Laurie Hibbs
Förändrings- och personalchef
 
Stuart Read
Tillförordnad chefsjurist
 
 
 
 

Global vetenskapskommitté

Granskar implementeringen av Movember Foundations globala åtgärdsplan och tillhandahåller strategiskt ledarskap och råd kring forskning om prostata- och testikelcancer.

Global rådgivande kommitté för mäns hälsa

Granskar implementeringen av Movember Foundations globala stratergi för mäns hälsa. Styr prioriteringsarna för våra investeringsmöjligheter i mäns hälsa genom:

  • Strategiskt ledarskap om möjligheter och luckor på området mäns hälsa och välmående
  • Etablerar arbetsgrupper för att utnyttja landsspecifik eller lokal expertis
  • Hjälper till vid utformningen av och deltar i globala aktiviteter för att förmedla insikter från våra hälso för män
Don McCreary
ordförande
konsult för mäns hälsa och ägare av DRM Scientific Consulting
Susan Beaton
chefskonsult, Susan Beaton Consulting
Alain Brunet
forskarassistent, psykologiska institutionen, McGill University
Ehon Chan
VD, socialt entreprenörskap, Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
Judy Y. Chu
forskare knuten till programmet för humanbiologi vid Stanford University
Steven Cummins
professor i befolkningshälsa vid London School of Hygiene and Tropical Medicine
Nancy Rhodes
universitetslektor, School of Communication, Ohio State University
Jon Willis
forskningschef, Poche Centre for Indigenous Health, University of Queensland

Global kommitté för hälsoresultat kring prostatacancer

Tillhandahåller strategiskt ledarskap, översyn, granskning och råd kring lösningar, programmes och interventioner gällande prostatacancer.

Finans- och revisionskommitté

Säkerställer att den information som presenteras för styrelsen är pålitlig och kvalitativ, att de interna kontrollerna är pålitliga och att den externa revisionen är effektiv.

Ersättningskommitté

Fastställer organisationens ersättningspolicy, vilket inkluderar granskning och fastställande av ersättning till VD, programchefer och andra personer på nyckelpositioner.