Mental ohälsa

Mental hälsa är en mycket viktigt del av den allmänna hälsan. Vi investerar i idéer som hjälper män och pojkar att bibehålla sin mentala hälsa.
 

Varför mental hälsa?

Mental ohälsa kan leda till döden. En man dör på grund av självmord varje minut. Män, oavsett åldersgrupp, inser inte alltid när de drabbas av problem med mental ohälsa och känner sig ofta inte bekväma med att be om hjälp. Den obehagliga sanningen är att vissa stereotypa former av maskulinitet är livsfarliga.


 

Hur vi hjälper män att bibehålla sin mentala häsla

Vi engagerar oss för att granska frågan om mental hälsa ur ett manligt perspektiv och se till att de program vi finansierar och stödjer är anpassade för män. Vi finansierar initiativ som:

1. Framgångsrikt utvecklar skalbara modeller som förbättrar mäns mentala hälsa och välbefinnande.

 

2. Utmanar negativa aspekter av maskulinitet och den inverkan dessa kan ha på mental hälsa.

 

Uppmuntra män att bibehålla kontakten med vänner och familj.

 

 

4. Skapa konversationer om mental hälsa även utanför hälso- och sjukvården (t.ex. i idrottsklubbar och på arbetsplatser).

 

Ladda ner vår fullständiga finansieringsstrategi (PDF, endast på engelska)


 

Investeringar i initiativ för mental hälsa

2006 började Movember Foundation att finansiera program för mental hälsa för män i Australien. 2008 tillkom även Nya Zeeland. 2013 utökades detta program även till Kanada, USA och Storbritannien. I vart och ett av dessa länder genomförde vi en ingående analys av mäns och pojkars mentala hälsa.

Vi tror på globalt samarbete som ett sätt att skapa en positiv förändring av attityderna kring mental hälsa och vi kommer att fortsätta att leta efter nya möjligheter att finansiera projekt som gagnar mäns och pojkars mentala hälsa.

 

Några av de senaste initiativen för mental hälsa runt om i världen


Sådan Far sådan Son

Som en del av vårt australiska initiativ för mental hälsa har vi investerat 2,6 miljoner australiska dollar i programmet "Like Father Like Son: Fathers Against Violence and Aggression" (Far och son: Fäder mot våld och aggressioner), ett treårigt projekt som syftar till att förbättra fäders delaktighet i föräldraprogram.

Gå till webbsidan (endast på engelska)


NewAccess

NewAccess är ett nytt, radikalt försöksprogram i Australien som är utformat för att uppmuntra män att på ett tidigt stadium vidta åtgärder för sin mentala hälsa genom att kontakta sin lokala NewAccess-handledare.

Video: En deltagares erfarenheter av NewAccess (endast på engelska)


Farmstrong

Lantbrukare sätter andra först, men utsätter sig själva för risken att drabbas av mental ohälsa. Vi angriper problemet direkt genom att ge dem information om deras hälsa och livskvalitet i samarbete med Mental Health Foundation of New Zealand och det ledande försäkringsbolaget för lantbrukare, FMG.

Gå till webbsidan (endast på engelska)


MAN/ART/ACTION Tribute Pole

Detta initiativ stöder veteraner i det kanadensiska försvaret och deras kamp mot posttraumatiskt stressyndrom. Veteraner samarbetade för att snida en stång till minne av de 158 kanadensare som miste livet i kriget i Afghanistan. Detta projekt är en del av Veterans Transition Network.

Läs rapporten (endast på engelska)


Initiativet Making Connections

Detta banbrytande program i USA kommer att utveckla och införa genomförbara förebyggande program på lokal nivå för att förbättra mäns och pojkars mentala hälsa. Projektet har utvecklats utifrån en detaljerad lägesrapport.

 

Se alla program för mental hälsa (endast på engelska)