Vad är testikelcancer?

Testiklarna är en del av det manliga fortplantningssystemet och har till uppgift att producera manliga hormoner (främst testosteron) och sperma. Testikelcancer börjar som en onormal växt eller tumör som utvecklas i den ena eller bägge testiklarna.

Mer än 90 % av alla fall av testikelcancer utvecklas i könscellerna, som har till uppgift att producera sperma. Sekundära testikeltumörer orsakas av cancerogena celler som har spridit sig till testiklarna från andra delar av kroppen (metastas). Dessa cancerformer är mycket mer sällsynta än de tidigare nämnda formerna av testikelcancer.


 

Känn till riskfaktorerna

Unga män löper störst risk att drabbas av testikelcancer. Orsakerna till testikelcancer är okända, men det finns ett par faktorer som kan öka risken att drabbas, däribland:

Familjehistorik, som t.ex. att en bror eller pappa har fått diagnosen testikelcancer.

 

Tidigare förekomst av testikelcancer.

 

Ej nedvandrad testikel vid födseln.

 

Down's Syndrom tros innebära en ökad risk för testikelcancer.

 

Det finns ingen känd koppling mellan testikelcancer och skador på testiklarna, idrottsskador, varma bad eller åtsittande kläder.


 

Symptom, test och behandling

Symptomen

Testikelcancer ger ofta få eller inga symtom alls, men viktiga varningssignaler inkluderar:

  • Svullnad eller knöl på endera testikeln (vanligtvis ej smärtsam)
  • Känsla av tyngd i pungen
  • Testiklarna ändrar storlek och form
  • Smärta eller värk i nedre delen av magen eller ljumsken
  • Plötslig vätskeansamling i pungen
  • Smärta eller obehagskänsla i en av testiklarna eller i pungen
  • Förstoring av eller ömhet i bröstvävnaden

Vad du ska göra

Om du är orolig över något eller upplever några av dessa symtom är det viktigt att du kontaktar läkare.

 

Undersök dig själv

Regelbunden egenundersökning av testiklarna är viktigt för unga män, i synnerhet för dem som har en förhöjd risk att drabbas av testikelcancer. Genom att känna till storlek, form och den normala "knöligheten" kan du lättare avgöra om något inte står riktigt rätt till.

Egenundersökning av testiklarna kan hjälpa män att upptäcka eventuella förändringar av testiklarna tidigt och därmed se till att eventuell erforderlig behandling kan påbörjas så snart som möjligt.

Hur du undersöker dig själv

Läs vår steg-för-steg-anvisning för egenundersökning av testiklarna.

 

Behandlingsalternativ

Testikelcancer är en cancerform som i hög grad kan behandlas effektivt och botas om den upptäcks och behandlas på ett tidigt stadium. Även framskriden testikelcancer kan botas med behandling. Behandlingar inkluderar:

  • Orkiektomi (den påverkade testikeln opereras bort), som genomförs under narkos.
  • Cellgifts- eller strålbehandling som ofta följer på en operation för att behandla eventuella återstående cancerceller som kan ha spridits till andra delar av kroppen, t.ex lymfkörtlarna.

Egenundersökning av testiklarna kan hjälpa män att upptäcka eventuella förändringar av testiklarna tidigt och därmed se till att eventuell erforderlig behandling kan påbörjas så snart som möjligt.

Om du har fått diagnosen testikelcancer

Det viktigaste är att prata med din läkare om behandlingsalternativ. Du kan också överväga att få ett utlåtande från en andra eller trejde läkare.

 

Biverkningar

Testikelcancer och bortoperering av en testikel leder normalt inte till att sexualfunktion eller fertilitet förändras. Inverkan på fertilitet efter avlägsnande av den ena av testiklarna är minimal eftersom en enskild testikel producerar så stora mängder spermier.

För de män som behöver genomgå ytterligare behandling är det troligt att fertiliteten påverkas, åtminstone tillfälligt.

Att förbereda sig på förändringar av fertiliteten

Män med testikelcancer bör tala med onkolog om fertilitetsbevarande åtgärder (nedfrysning av spermier) innan cellgifts- eller strålbehandling påbörjas.