Nichlas Borg
6  år  Mo Bro

3.400 kr

Mål: 10.000 kr
raised 16.593 kr since 2016
Min motivering
Insamling för fokusområden, inklusive:
Prostatacancer

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen bland män världen över. Movember Foundation jobbar för att halvera antalet dödsfall orsakade av prostatacancer till 2030 och jag vill hjälpa dem att nå sitt mål. Hjälp mig att se till att män inte dör i förtid.

Dina aktiviteter

Lämna en kommentar till Nichlas
 

2 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
250 kr
2 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
250 kr
2 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
200 kr
2 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
200 kr
3 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
100 kr
3 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
100 kr
3 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
250 kr
3 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
250 kr
3 veckor sedan
Donation från:
Victor Kristoffersson
100 kr
3 veckor sedan
Donation från:
Victor Kristoffersson
100 kr
3 veckor sedan
Donation från:
Victor Kristoffersson
100 kr
3 veckor sedan
Donation från:
Victor Kristoffersson
100 kr
3 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
300 kr
3 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
300 kr
3 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
500 kr
3 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
500 kr
4 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
1.000 kr
4 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
1.000 kr
4 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
300 kr
4 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
300 kr
4 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
100 kr
4 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
100 kr
4 veckor sedan
Donation från:
Stina Mander
100 kr

Bra intiativ Nille the man/ Stina

4 veckor sedan
Donation från:
Stina Mander
100 kr

Bra intiativ Nille the man/ Stina

4 veckor sedan
Donation från:
Lilly Billy Bula
200 kr
4 veckor sedan
Donation från:
Lilly Billy Bula
200 kr
Föregående års donationer
49 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
200 kr
Previous year's posts
49 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
200 kr
49 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
300 kr
49 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
300 kr
51 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
227 kr
51 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
227 kr
56 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
200 kr
56 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
200 kr
56 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
550 kr
56 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
550 kr
56 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
300 kr
56 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
300 kr
56 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
150 kr
56 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
150 kr
Obs: Eftersom donationer kan göras anonymt är det bara offentliga donationer som visas på Mo Space.