FAQ

Vi är stolta över att våra globala administrationskostnader i förhållande till insamlade medel uppgår till 22,8 %. Vår verksamhet är i linje med bästa internationella praxis, där kostnaderna ligger i intervallet 15–25 %. Gå till ekonomisidan för mer information om Movembers finansiella resultat.

Alla användaruppgifter och transaktioner skickas via säkra anslutningar och vi lagrar aldrig några betalkortsuppgifter. Vi följer säkerhetsstandarder framtagna av branschorganisationen Payment Card Industry (PCI) för alla uppgifter och vi använder av säkerhetsskäl bara etablerade webbläsare för alla transaktioner.

Pengar som samlas in under movember går till att stödja förstklassiga, innovativa hälsoprojekt för män inom våra fokusområden – prostatacancer, testikelcancer, mental ohälsa och förebyggande av självmord. Movember Foundation finansierar dessa projekt antingen direkt eller genom våra samarbetspartner för mäns hälsa.

Du kan donera på följande sätt:

  • Online – Visa, MasterCard, American Express, PayPal
  • Ge kontanter till en Mo Bro/Mo Sister
  • Skicka en check/postanvisning till oss
Movember Europe
PO Box 68600
London
EC1P 1EF
United Kingdom