Priser

Lokala priser – 2019

Platinum-pris

De som samlar in motsvarande 10,000 SEK under 2018 blir medlemmar i vår Platinum Club.

Mo Mo-priset

Priset delas ut till den person som samlar in mest pengar under movember 2018.