8
år Mo Bro
Pierre Mörck

6.200 kr

Mål: 123.456 kr
raised 768.386 kr since 2012
Min motivering
Insamling för fokusområden, inklusive:
Mäns Hälsa

Inget barn ska behöva säga: "Hejdå pappa"

MOVEMBERUTMANINGEN2020

Hur jag får
involverad
Round Table Sweden
6.300 kr Teamets insamlade donationer
Dina aktiviteter

Lämna en kommentar till Pierre
 

16 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
200 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
200 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Pierre Mörck
100 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Pierre Mörck
100 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
100 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
100 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Sandra Tynell
200 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Sandra Tynell
200 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
500 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
500 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
400 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
400 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
500 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
500 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
100 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
100 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
250 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Facebook Fundraising
250 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Martin Jemarson
250 kr
16 veckor sedan
Donation från:
Martin Jemarson
250 kr
Obs: Eftersom donationer kan göras anonymt är det bara offentliga donationer som visas på Mo Space.