Vårt mål

Vi engagerar oss globalt för att hjälpa män att leva längre, hälsosammare och lyckligare liv. Denna ambition ligger till grund för allt vi gör. Det är drivkraften bakom våra kampanjer, vår finansieringsstrategi och vår vision för framtiden.

 

Varför mäns hälsa?

Mäns hälsa är i ett allvarligt tillstånd. Kort sagt, män dör i förtid.

 

Kön är en av de viktigaste och mest konsekventa variablerna när det gäller hälsa och förväntad livslängd. Detta är dåliga nyheter för män. Män dör i genomsnitt 6 år tidigare än kvinnor på global nivå.

 

Dessutom påverkar mental ohälsa män i större utsträckning än kvinnor: tre fjärdedelar av alla självmord begås av män. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 510 000 män dör på grund av självmord varje år. Det är en person varje minut.

 

Följderna för dem som drabbas av prostata- eller testikelcancer är betydande och prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen bland män i världen.

 

Trots detta har denna könsbaserade ojämlikhet fått väldigt litet uppmärksamhet från beslutsfattare och hälso- och sjukvården, lokalt, nationellt och globalt. Det är just därför Movember Foundation fokuserar på mäns hälsa. Det är därför Mo Bros och Mo Sistas världen över förenas varje Movember och ger livsviktiga medel och uppmärksamhet till den dolda krisen för mäns hälsa.

 

Detta är inte bara ett problem som berör män. För att hantera problemen och arbeta för en värld där framtidens män inte drabbas av de problem som finns i dag måste vi vidta åtgärder både på individ- och samhällsnivå. Detta innebär att uppmuntra män och kvinnor, företag, idrottsföreningar, samhällsorganisationer, regeringar, hälso- och sjukvårdspersonal att jobba för att minska ojämlikheten mellan könen i fråga om hälsa.


 

Hur kan vi skapa positiva förändringar för mäns hälsa på en global nivå?

Vi skiljer oss från mängden tack vare vår unika roll som global samordnare och den globala gemenskap vi har byggt och fortsätter att utveckla. Vi för samman ledande experter världen över och får dem att samarbeta kring lösningar som kommer att fundamentalt förändra hur män behandlas och ges stöd. Genom ett genusperspektiv och fokus på våra fyra prioriterade områden ser vi till att alla program vi finansierar är ett steg mot vår vision för framtiden.


Läs om vår finansieringsstrategi


 

Hur mäter vi framgång?

Vi är stolta över allt vi har uppnått, men vi har bara en definition på framgång: finansiering av revolutionerande lösningar som leder till konkreta förbättringar för dem som drabbas av prostatacancer, testikelcancer, mental ohälsa eller fysisk inaktivitet. Vi vill förbättra och förlänga våra fäders och våra söners liv.


 

Vår vision

Att ha en bestående inverkan på mäns hälsa.