20 50 100

Teamets Rankinglista: Alla team

Team Insamlad summa
1 Promenever 1.998 kr
2 Bo & Sons rally expedition 1.250 kr
3 Round Table Sweden 400 kr
4 Movember Säljarna 100 kr