Testikelcancer

Vi arbetar för att män och pojkar som lever med testikelcancer får den behandling och vård de behöver för att bli friska både fysiskt och psykiskt.

Varför testikelcancer?

I de flesta fall (mer än 95 %) betyder en testikelcancerdiagnos etablerade behandlingar och bra resultat. Tyvärr finns det en liten andel män och pojkar som inte får det goda resultatet, och mer måste göras för att stödja dessa män och pojkar från diagnos och behandling till ett långt och friskt liv efter cancern.


Så här hanterar vi testikelcancer

Vi sammanför människor för att samarbeta kring lösningar som på ett grundläggande sätt kommer att förändra hur män med testikelcancer behandlas och stöds. Vi finansierar initiativ som:

1. fördjupar den globala vetenskapliga förståelsen av testikelcancer och dess behandlingar och resultat

 

2. stödjer proaktivt såväl män och pojkar som drabbas av testikelcancer som deras familjer

 

3. informerar män och pojkar om riskfaktorer och uppmuntrar dem att söka behandling.

 

Vår roll som global kontakt är vad som särskiljer oss. Vi är etablerade och har tillgång till resurser och forskare i 21 länder. Detta ger oss en unik position att samla in och investera betydande medel i testikelcancerfrågor.

Ladda ner vår fullständiga finansieringsstrategi (endast engelskspråkig PDF)


Program som vi finansierar

År 2013 utökades vår globala handlingsplan (GAP) till att omfatta testikelcancer. GAP är ett globalt initiativ som drivs helt av Movember Foundation. Vi finansierar också lands- och samhällsspecifika testikelcancerprogram i samarbete med ledande organisationer på fältet, där dessa program sannolikt kommer att ha en betydande inverkan och kan skalas upp till nationell eller internationell nivå.


Ett innovativt, globalt förhållningssätt

 

Vår globala handlingsplan (GAP)

Vår globala handlingsplan (GAP) sammanför kliniker och forskare från hela världen för att påskynda hälsoresultatet för män som lever med prostatacancer och testikelcancer.Testikelcancerinitiativ som nyligen har genomförts runt om i världen

 

Genombrott inom testikelcancerforskning

Vi har finansierat den hittills största vittomspännande sekvenseringsstudien av testikeltumörer. Detta har lett till flera viktiga upptäckter som förbättrar vår förståelse av testikelcancer och hur vi ska behandla den på ett effektivt sätt.

 

Stödjer det europeiska bidraget till TIGER-prövningen

Vi samarbetar med European Organisation for Research and Treatment of Cancer (Europeiska organisationen för forskning och behandling av cancer) för att finansiera en multinationell klinisk prövning för att avgöra vilken terapi som fungerar bäst för män som har behandlats för testikelcancer, men hos vilka cancern har kommit tillbaka.
Vi finansierar deltagande i TIGER-prövningen i Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Schweiz.

 

Visa alla testikelcancerprogram (endast engelska)Trots att den är den vanligaste cancern hos unga män glöms testikelcancer ofta bort på grund av tidig upptäckt och behandling. Våra projekt tittar på underinvesterade områden, som förbättrad tillgång till vårdtjänster och behandlingsalternativ vid återfall.

- Paul Villanti, Executive Director, Programmes