Mental ohälsa 

Varför mental hälsa?

Följderna av dålig mental hälsa kan vara dödliga. Globalt dör en man från självmord varje minut. Män, oavsett ålder, vet ofta inte när de har ett problem med sina mentala hälsa och kanske har svårt att be om hjälp. Den obekväma sanningen är att vissa stereotypa former av maskulinitet dödar män.


 

Så här hjälper vi män att hålla sig mentalt friska

Vi förbinder oss att se på frågan om mental hälsa genom en manlig lins och säkerställa att de program vi finansierar och stödjer är skräddarsydda för män. Vi finansierar initiativ som:

1. utvecklar framgångsrika, skalbara modeller för att förbättra mäns mentala hälsa och välbefinnande

 

2. utmanar de negativa aspekterna av maskulinitet och den inverkan dessa kan ha på mental hälsa

 

3. uppmuntrar män att hålla kontakten med vänner och familj

 

 

4. tillför samtal om mental hälsa från hälso- och sjukvården till t.ex. idrottsklubbar eller arbetsplatser.

 

Ladda ner vår fullständiga finansieringsstrategi (endast engelskspråkig PDF)


 

Investeringar i initiativ för mental hälsa

År 2006 började Movember Foundation finansiera program för mäns mentala hälsa i Australien. Nya Zeeland lades till 2008. År 2013 utökades detta arbete till att omfatta program i Kanada, USA och Storbritannien. I vart och ett av fallen genomförde vi detaljerade analyser av situationen för mäns och pojkars mentala hälsa i det landet.

Vi tror på globalt samarbete för att skapa en positiv förändring i attityderna till mental hälsa och kommer att fortsätta att söka nya finansieringsmöjligheter som gynnar mäns och pojkars mental hälsa.

 

Några av de senaste initiativen för mental hälsa runt om i världen


Sådan Far sådan Son

Som en del av vårt australiska initiativ för mental hälsa har vi investerat 2,6 miljoner australiska dollar i programmet "Like Father Like Son: Fathers Against Violence and Aggression" (Far och son: Fäder mot våld och aggressioner), ett treårigt projekt som syftar till att förbättra fäders delaktighet i föräldraprogram.

Gå till webbsidan (endast på engelska)


NewAccess

NewAccess är ett nytt, radikalt försöksprogram i Australien som är utformat för att uppmuntra män att på ett tidigt stadium vidta åtgärder för sin mentala hälsa genom att kontakta sin lokala NewAccess-handledare.

Video: En deltagares erfarenheter av NewAccess (endast på engelska)


Farmstrong

Lantbrukare sätter andra först, men utsätter sig själva för risken att drabbas av mental ohälsa. Vi angriper problemet direkt genom att ge dem information om deras hälsa och livskvalitet i samarbete med Mental Health Foundation of New Zealand och det ledande försäkringsbolaget för lantbrukare, FMG.

Gå till webbsidan (endast på engelska)


MAN/ART/ACTION Tribute Pole

Detta initiativ stöder veteraner i det kanadensiska försvaret och deras kamp mot posttraumatiskt stressyndrom. Veteraner samarbetade för att snida en stång till minne av de 158 kanadensare som miste livet i kriget i Afghanistan. Detta projekt är en del av Veterans Transition Network.

Läs rapporten (endast på engelska)


Initiativet Making Connections

Detta banbrytande program i USA kommer att utveckla och införa genomförbara förebyggande program på lokal nivå för att förbättra mäns och pojkars mentala hälsa. Projektet har utvecklats utifrån en detaljerad lägesrapport.

 

Visa alla program för mental hälsa (endast engelska)