Prostatacancer

Vi investerar i forskning och hälsovård som bidrar till att färre män dör av prostatacancer och förbättrad livskvalitet för dem som lever med sjukdomen.
 

Varför prostatacancer?

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen bland män världen över. Mer än 1,4 miljoner fall registreras varje år. Även när behandlingen är framgångsrik kan den påverka de drabbades fysiska och mentala hälsa. Vi arbetar mot den dag när ingen man dör av prostatacancer. 


 

Så här bekämpar vi prostatacancer

Vi påskyndar forskningen för att ge män bästa möjliga resultat efter diagnosen, och för att säkerställa att män har den information de behöver för att ta hand om sin hälsa. Vi investerar i initiativ som:

1. fördjupar den globala kunskapen om prostatacancer genom forskning

 

2. prövar och implementerar sätt att förbättra mäns liv på, från diagnos till behandling, beslutsfattande, aktiv återhämtning och välbefinnande

 

3. ökar medvetenheten och säkerställer att prostatacancer är en allmän prioritering

 

4. utbildar män om när och hur de bör vidta åtgärder.

 

Vår roll som global kontaktpunkt gör det möjligt för oss att samla experter och samarbeta för att hantera de viktiga frågor som män som lever med prostatacancer står inför. 
 

 


 

Program som vi finansierar

Vi är en av världens största icke-statliga finansiärer av prostatacancerforskning och -tjänster, och har finansierat hundratals prostatacancerprogram runtom i världen.

Genom innovativa globala initiativ förenar vi det medicinska och vetenskapliga samfundet över hela världen för att få de bästa resultaten för män som lever med prostatacancer. Vi finansierar dessutom lands- och samhällsspecifika prostatacancerprogram i samarbete med ledande organisationer på området.

Detta mångfacetterade tillvägagångssätt säkerställer att pengarna hamnar där de behövs mest.

 

Finansieringar i Sverige


Global Action Plan (GAP) i Sverige

I Sverige finansierar Movember Foundation forskare inom prostatacancer som en del av Global Action Plan (GAP):

 
Resultat för prostatacancer: Avancerad prostatacancer

Movember Foundation utvecklar detta projekt med representanter från Skånes universitetssjukhus vid Lunds universitet. Projektet syftar till att avsevärt förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos män med avancerad prostatacancer genom att jämföra vård och behandling i Sverige.


 

Ett innovativt, globalt förhållningssätt

 

Vår globala handlingsplan

Sammanförandet av mer än 350 av världens främsta prostatacancerforskare från 90 institutioner möjliggör den globala handlingsplanen (GAP), en ny och oöverträffad nivå av globalt forskningssamarbete som inte tidigare har setts inom cancergemenskapen.

Så här fungerar det

Forskare samlas för att utbyta data om vad som fungerat och vad som inte fungerat, och undviker därmed dubbelarbete. Detta ger större avkastning på de medel som Movember Foundation och andra organisationer investerar i forskning om prostata- och testikelcancer.
Ytterligare information

 

TrueNTH

TrueNTH är ett revolutionerande nytt program för vårdintervention som hjälper män som lever med prostatacancer att få tillgång till vård och stöd som förbättrar livskvaliteten. Detta innefattar behandlingsinformation, livsstilsråd, erfarenheter som delas med andra överlevande av prostatacancer och bättre tillgång till vårdpersonal.

En central funktion i TrueNTH-programmen gör det möjligt för män att ta större kontroll och vidta viktiga åtgärder kring sin hälsa under hela prostatacancerprocessen, inklusive en rad gemensamma och hembaserade motionsprogram som införlivar fysisk aktivitet och näring i deras liv.

En global fond med 40 miljoner AUD har anslagits hittills, vilket gör TrueNTH till världens största enskilda investering i interventioner och program för prostatacancer.

Ytterligare information

Initiativ för prostatacancerresultat

Dessa initiativ förbättrar hälsoresultaten för män genom att fokusera på variation i vården och engagera kliniker och forskare i 14 länder runtom i världen. Detta görs genom att samla in och rapportera data om mäns mående under hela prostatacancerprocessen tillsammans med forskning som syftar till att se vad som fungerar och inte fungerar.

Länder som för närvarande har prostatacancerinitiativ innefattar Österrike, Australien, Kanada, Tjeckien, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Spanien, Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien och USA. Två nya initiativ har nyligen tillkännagetts:

Projekt 1: Prostatacancerresultat, jämförelse- och minskningsvariation

Detta projekt hjälper oss att få en bättre förståelse för vilka kliniska metoder som skapar bättre resultat för män med lokaliserad prostatacancer.

Projekt 2: Prostatacancerresultat, avancerad prostatacancer

Detta innebär insamling av kliniska data, prover och patientdata för 5 000 män med prostatacancer runt om i världen.

Dessa investeringar utgör ett betydande åtagande från Movember Foundation för att förbättra kliniska metoder och resultat för män med prostatacancer runt om i världen.

Ytterligare information

 


Nya prostatacancerinitiativ runt om i världen

 

Genombrott inom prostatacancerforskning

Movember Foundation-finansierad forskning har upptäckt att män har ett genetiskt ”fingeravtryck” i sina prostatacancerceller som hjälper till att bygga en mer skräddarsydd behandlingsplan för dem. Detta bidrar till att man kan undvika överbehandling och biverkningar. 

Video: Professor Robert Bristow om genombrottet (endast engelska)


Visa alla prostatacancerprogram (endast engelska)