The Swedish Rings #80

5.500 kr

Mål: 5.500 kr

motivering

Mer än 1,4 miljoner män får diagnosen prostatacancer varje år globalt sett, av alla dessa personer kan det vara din bror, en kollega, din pappa, din sambo eller någon annan nära anhörig.

Movember Foundation jobbar för att halvera antalet dödsfall orsakade av prostatacancer till 2030 och jag vill hjälpa dem att nå sitt mål. I samband med att vi ska delta i SAC's evenemang - Balkan Express Rally 2019 samlar vi in pengar till denna organisation för att stötta forskningen kring prostatacancer.

Hjälp oss att se till att män inte dör i förtid - stötta forskningen!

Läs mer  + Läs mindre  -

Skriv ditt inlägg här

11 veckor sedan
The Swedish Rings #80 har fått en donation
5.000 kr
Från Berny Andersson
11 veckor sedan
The Swedish Rings #80 har fått en donation
5.000 kr
Från Berny Andersson
14 veckor sedan
The Swedish Rings #80 har fått en donation
100 kr
Från Jorin (Rocco) Mustasch
14 veckor sedan
The Swedish Rings #80 har fått en donation
100 kr
Från Jorin (Rocco) Mustasch
Det här teamet har inte lagt upp några Moves än. Uppmuntra dem att komma igång och svettas för sin Mo.
Visa mer
Obs: Eftersom donationer kan göras anonymt är det bara offentliga donationer som visas på Mo Space.