Global Summering

Land Registreringar
Australien 84,718
USA 67,756
Kanada 56,023
Storbritannien 55,667
Nya Zeeland 11,491
Frankrike 8,071
Tyskland 6,091
Irland 6,077
Spanien 5,577
Sydafrika 4,856
Tjeckien 3,838
Sverige 2,587
Schweiz 2,419
Norge 2,200
Nederländerna 2,032
Belgien 1,166
Österrike 1,103
Singapore 930
Danmark 924
Hongkong (S.A.R. Kina) 655
Resten av världen 4,765
Totalt för alla länder 328,946